ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ

 

Предмет: ПРЕДНОСТИ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА

Након 19 година примене старих прописа Србија ће добити Стратегију развоја образовања и нове законе о предшколском, основном, средњем, високом и образовању одраслих.

У Нацрту Закона о средњем образовању препозната је појачана васпитна улога школе, као и укључивање других актера (родитеља, локалне самоуправе, организација) у живот школе. Разрађене су норме које се односе на развојни план школе, као и школски програм, а које треба да подрже унапређивање квалитета наставе и учења. Препозната је потреба да се појача превенција када је у питању насиље, алкохолизам, наркоманија, малолетничка деликвенција, али и обавеза школе да се повеже са другим у циљу решавања уочених проблема.

Постојање наставе у две или три смене као сада је неодрживо. Ако се настава организује у једној смени, а ваннаставне и друге активности након тога, онда су деца добро организована. Увођење једносменске наставе је најбоља борба против дроге и насиља, а најбољи ефекти се виде у безбедности ученика.

Још једна сугестија која је узета у разматрање а тиче се увођења изборних предмета у гимназије. Зашто не би могао неко ко воли математику да узме за предмет и филозофију, то је пракса свуда у свету.

Огромне су предности једносменског рада и у уштеди енергије: дрва (гас, метан или централно грејање), електрична енергија, вода, топла вода, ..., мањи су трошкови средстава за одржавање хигијене. На овај начин повећава се квалитет услова рада у школама (зграда/е, сала, двориште, инфраструктура: струја, вода, грејање, мокри чворови, намештај, опрема, дидактичка средства).

 Једносменски рад доприноси развоју школе као институције. До изражаја долази школска клима (међусобни односи унутар школе, сарадња међу колегама наставницима, сарадња са ученицима и родитељима, сарадња школе са локалном заједницом).

 Кренути у школу у осам сати ујутро и завршити последњи час у два, у времену када се деца и родитељи не виђају, највећа је предност.

 

У Ивањици                                                                         

26.03.2012. године   

                                                                 директор Гимназије
мр Душко Парезановић

                                                                                        _________________________