Предлог "Друштва директора школа Србије" за решење ситуације у којој се од стране Министарства просвете инсистира на умањењу зарада просветним радницима који су били у штрајку од 7. до 11. фебруара 2011. године, а од стране просветних синдиката се најављује нова обустава рада која дефинитивно може довести у питање ову школску годину и претворити је у најгору, после бомбардовања 1999. године.

Пошто Министарство просвете инсистира на поштовању и примену Закона, а то исто чине и синдикати, директори основних и средњих школа у Србији сада су у позицији да како год поступе по захтеву Министарства просвете у вези исплате другог дела плате за фебруар, биће у прекршају, било према једној или другој страни. У том смислу "Друштво директора школа Србије", које чине директори основних и средњих школа у Србији, који најбоље познају функционисање самог просветног система, а полазећи од тога да се мора наћи најбоље решење за све, предлажемо следеће:

Наиме полазећи од тога да се учинак и реализација рада просветних радника утврђује на гогишњем нивоу, уколико се сада изврши умањење зарада за део месеца фебруара, просветни радници могу да на годишњем нивоу не ураде део наставних јединица и не оцене део ученика, чеме се угрожава школска година. Зато "Друштво директора школа Србије", позивајући се на Закон о раду, чл. 55, 57 и 58, предлаже да се овај проблем реши тако што би се извршила прерасподела радног времена, онако како то предвиђају ови чланови Закона о раду и да се тако реши ова ситуација. Управо члан 57 у ставу 1 предвиђа да се у циљу "... извршења одређеног посла у утврђеним роковима", оно што није урађено у једном периоду, може урадити у другом (у временском периоду од 6 месеци), тако да се за то прво не умањује плата, а и да се ово друго не третира као прековремени рад (чл. 58).

Дубоко смо убеђени да је овакво решење у интересу свих, пре свега самих ученика, и да је засновано на Закону о раду и применљиво у овој ситуацији. Директори школа напомињу да је ово иначе требало радити и редовно, у смислу да се на крају наставне године , када се тачно утврди колико је сваки наставник одржао часова у сваком одељењу, у односу на планиорани број часова, утврди учинак радника и њихова зарада. Напомињемо, да овај предлог иде у том правцу да се учинак и реализација не утврђују у току школске године, већ на крају наставне године.

 "Друштво директора школа Србије" апелује на све да се овај предлог озбиљно размотри и да се његова примена операционализује у циљу превазилажења ове ситуације и спашавања ове школске године.

 

У Београду, 11. марта 2011.

УО "Друштва директора школа Србије"