ЗАПИСНИК  СА  ДРУГЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 01.02.2011. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку са почетком у 12 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, и Радмило Прокић  Присутни су и предсатвници Заједница машинских, економских, медицинских и саобраћајних школа школа Србије, Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић и  Светислав Младеновић. Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.           

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Представљање „ДДШС“ Заједницама школа и разматрање могуће сарадње ДДШС и Заједница школа.
  2. Предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања.
  3. Предлог акционог плана рада „ДДШС“ за 2011. годину.

На седницу су позвани поред чланова УО  и представници Заједница школа. Уз овај позив добили сте и радни материјал за 2. тачку дневног реда и молимо да га проучите и припремите своје предлоге.

 

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда представници Заједница школа  подржали су предлог сарадње ДДШС и  Заједница струковних школа истичући заједничке интересе у  побољшању образовног система   изменом Закона о основама ситема образовања и васпитања,  корекцијом  постојећих Правилника као и  побољшањем материјалног статуса директора. Закључак је да се на Скупштинама заједница школе представи рад Друштва директора школа Србије ради даљег ширења друштва. Чланови Управног одбора известили су присутне о посети радне комисије  Новом Саду. Одржан је састанак са Председником Заједница гимназије и председником актива директора Новог Сада.  Успешна сарадња остварена је са председником Заједница гимназија.

2. Разматран је радни материјал – предлог измена Закона о основама ситема образовања и васпитања,потписан од стране Заједнице економских школа и Заједнице гимназија После дуже дискусије усвојен је предлог измене појединих чланова који је у прилогу Записника.

3. По трећој тачки дневног реда након дискусије о изјави  Министра финансија   дате у емисији Упитник на РТС-у  поводом издвајања буџетских средстава за образовање УО је  издао саопштење.

  Седница је завршена у 15 часова

 

Записничар
Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС
                                                                              Иван Ружичић,