ЗАПИСНИК  СА  ПРВЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 21.12.2010. године у просторијама Друге економске  школе у Београду са почетком у 10 часова.

Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, Светислав Младеновић и Радмило Прокић Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић. Записничар је Ирена Брајевић.

Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.         

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање закључака са Прве редовне Скупштине „ДДШС“
  2. Договор о раду УО за календарску 2011. годину
  3. Питања и предлози

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда чланови су изнели утиске. Директор Д. Недић је  става да је Скупштини „ДДШС“ присуствовао импресиван број чланова и да је добијена подршка господина Лазаревића помоћника Министра просвете за средње образовање и господина Попова помоћника Министра просвете за основно образовање. Директор Томислав Бартолић очекује пријем већег броја чланова и затражио је доставу приступница ради учлањења нових чланова.  Председник УО „ДДШС“   Иван  Ружичић  је  рекао да  организација заснована  на  територијалном принципу омогућава  квалитетан  рад „ДДШС  и да  ће допринети  повећању   броја чланова. Директор Светислав Младеновић  је предложио да се  чланови УО више медијски експонирају  као и да се начелник Школске управе Ниша позитивно изјаснио о  оснивању и  раду „ДДШС“ .

2.После више предлога за рад УО у  календарској 2011. години закључено је да се формира радна група УО  која ће током јануара 2011.године посетити  директоре у Новом Саду, односно председника друштва директора у Војводини, а  ради ширења утицаја  „ДДШС“. Радна група је  у саставу Иван  Ружичић, Ирена Брајевић, Дејан Недић и Томислав Бартолић. Даље је закључено да сви чланови  УО по окрузима упознају директоре са радом „ДДШС“, као и да се друштво представи заједницама школа указујући на  заједнички интерес  и разлоге оснивања који су  изнети на Скупштини у Чачку. Заказана  је и следећа  седница  УО 01.02.2011.године  у Чачку.

3. По трећој тачки дневног реда након излагања директора Спортске гимназије у Београду  и разматрања  питања статуса директора школа УО је  издао следеће саопштење:

  1.  Полазећи од основних циљева друштва, и  желећи да будемо конструктивни партнер Министарства просвете и свих образовних институција нашег система, сматрамо да ДДШС мора бити укључено у израду свих Закона  и Правилника који су везани не само за директоре школа, већ и за остала питања  и проблеме чије решење треба да допринесе развоју нових идеја  и побољшању нашег образовног система. Сви чланови Друштва су спремни на то и свесни су значаја, нe само оснивања, него и квалитетног  рада једног оваквог удружења. Без обзира што су у читавом нашем друштву присутне тенденције девалвирања и негирања основних вредности знања и струке уопште, ми верујемо да су знање и стручност вечите вредности на којима  треба да почива свака здрава заједница и за то ћемо се увек залагати.
  2. Неопходне су хитне измене Закона о основама система образовања и васпитања по питању статуса директора,  у смислу да се радно место   мора „чувати“ за време трајања мандата ( а не само у првом мандату). Такође, треба прецизно дефинисати поглавља која се односе на улогу, одговорност и овлашћења директора школа. Врло често су истицани и поједини чланови новог Закона који имају изразито негативне последице по свакодневно функционисње нашег образовног система. Да би се то спречило или ублажило треба приступити хитним изменама појединих чланова Закона  о основама система образовања и васпитања.
  3. Задатак Управног одбора и свих чланова ДДШС  је да у наредном периоду и поред  рада на омасовљавању  Друштва,  направи и такву организацију рада, којом ће сви чланови Друштва имати могућност да дају пун допринос основним циљевима и идејама Друштва директора  школа Србије. Свесни смо да ће реализација ових циљева бити тешка, али верујемо да је наша мисија часна, племенита и узвишена.
  4. Посебна тема је материјални статус директора и помоћника директора школа и у том смислу захтевамо од Министра просвете да пронађе начин да се хитно повећа додатак  на плату за директоре и помоћнике директора школа. Истичемо да је Министарство просвете доделило председницима синдиката додатак од 12 % а да је за руководиоце остао само мали додатак од 20 %, тј 10 % , чиме је читав систем доведен до апсурда. Овде више никакви аргументи нису потребни , већ да се хитно нешто уради да се ово исправи.
  5. Чланови Управног одбора Друштва директора школа Србије упознати су са проблемом Спортске гимназије. Управни одбор сматра да директор, Школски одбор, ученици,  запослени  и родитељи не могу  сами да реше  проблем  и  зато апелујемо на Министарство просвете, Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране да све учине како би се нормализовао образовно- васпитни процес у Спортској гимназији.

 Седница је завршена у 13 часова

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић,