Саопштење са седнице УO "Друштва директора школа Србије" одржане дана 1.2.2011. године у Чачку

 

Гостујући у емисији Упитник Министар финансија госпођа Драгутиновић показала је елементарно незнање из области финансирања образовања.

  1. Утврдила је да се у Републици Србији за образовање не издваја 3.5% БНД већ 5% БНД, укључујући у буџетска средства "родитељски динар" и сопствене приходе. Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се учешћем родитеља могу, али и не морају, обезбедити средства којима се постиже виши квалитет образовања. Ова средства потичу од личних доходака родитеља и не могу се сврстати у средства коју држава обезбеђује из буџета. (На то нас почетком сваке школске године подсећају инспекције и медији, контролишући школе да ли су истакле саопштење да је уплата тзв "родитељског динара" искључиво добровољна. Намена истих је осигурање и обезбеђење ученика а не исплата зарада запослених.) Иначе, износи који се уплаћују по овом основу нокако не могу чинити разлику од 3.5% БНД до 5% БНД.
  2. Сопствени приходи скоро и да не постоје у школама јер је образовање бесплатно за редовне ученике школе. Уколико је министарка подразумевала под сопственим приходима школе издавање школског простора, сагласно члану 5. Закона о средствима у својини Републике Србије приходи остварени по овом основу уплаћују се на рачун извршења буџета РС и не чине буџетска средства намењена само образовању.
  3. И Нацинални просветни савет је утврдио јасним закључком да је садашње финансирање образовања у Србији само пуко одржавање система, и за разлику од министарке, да је издвајање за образовање 3.5% БНД а не 5% БНД. Даље је констатовано и да не постоји могућност икаквог озбиљног развоја са овим процентом издвајања јер 95% издатака за образовање иде на плате запослених у образовању.

 

У Чачку, 2. фебруар 2011. године

УО "Друштва директора школа Србије"