Записник,

са III седнице УО Друштва директора школа Србије, одрђане 9.11.2010. године са почетком у 1100 часова у просторијама РЦ Чачак.

Састанку присуствују: Иван Ружичић, Владан Ницовић, Драган Парезановић, Радмила Прокић и Гордана Каранац.

Оправдано одсутни: Радојка Ђорђевић и Стеван Давидовић.

Седницом председава председник Удружења "ДДШС" Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку.

Констатовано је да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

Дневни ред:

 1. Читање и усвајање записника са претходне седнице
 2. Усвајање Пословника о раду Иправног одбора "Друштва директора школа Србије"
 3. Договор о сазивању I редовне скупштине Удружења грађана "ДДШС"
 4. Питања и сугестије

Дневни ред је без измена и допуна једногласно усвојен.

 1. Записник са претходне седнице прочитан и једногласно усвојен.
 2. председник Удружења, г. Иван Ружичић у уводном излагању упознао присутне о предлогу Пословника о раду УО удружења грађана. Након читања приложеног Пословника присутни су без измена и допуна једногласно усвојили.
 3. Иван Ружичић, дао осврт на досадашњи рад Управног одбора. Додаје да је планирана I редовна седница Скупштине "ДДШС", за 19.11.2010. године са почетком у 1200 часова у хотелу "Морава". Предлог дневног реда Скупштине:
 • Извештај о досадашњем раду "ДДШС"
 • Професионални и материјални статус директора школа у Србији
 • Избор органа УГ "ДДШС"
  • председника Скупштине
  • чланова УО "ДДШС"
  • председника и заменика председника УО "ДДШС"
  • надзорног одбора "ДДШС"
 • Договор о раду за наредни период

Господин Владан Ницовић је образложио своју намеру да поднесе оставку на место председника скупштине УО "ДДШС" због избора на место председника заједнице Економских школа Србије.

За седницу скупштине планирано је да се позову сви чланови и представници Министарства просвете: министар, Др Жарко Обрадовић, помоћник министра за средње образовање Богољуб Лазаревић, помоћник министра за основно образовање Желимир Попов, запослене из Завода за вредновање квалитета образовања, Гордана Чапроћ, Милан Бошковић, представнике Уније синдиката.

Позиви ће бити послати електронским путем за директоре Моравичког округа, док ће остали бити обавештени путем писаних позивница.

Владан Ницовић се обавезао да организује електронску презентацију УГ и дежурство на дан седнице Скупштине.
Тог дана, након скупштине, планиран је и ручак за присутне, трошкове ће сносити чланови удружења из Чачака.

Седница завршена у 1150.

 

Записничар
Гордана Каранац, директор
ОШ "Божо Томић" Пријевор

Председник УГ "ДДШС"
Иван Ружичић, директор
Гимназије у Чачку