На основу члана 16. став 3. и на основу члана 6. Статута  „Друштва директора школа Србије“ сазивам:

IV РЕДОВНУ СКУПШТИНУ “ДДШС“
као и
СТРУЧНИ СКУП
са темом „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“

у петак, 20. марта 2015. године са почетком у 1200 часова, у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“у Београду, улица Кумодрашка 261 (нова локација Универзитета „Сингидунум“ . у насељу Војвода Степа).

Ову Скупштину и стручни скуп  организује УО“ДДШС“ и предвиђени су  Акционим планом рада за 2015. годину. На Скупштину су позвани  сви чланови „ДДШС“, а  стручном скупу могу присуствовати и директори школа који нису чланови, а желе да се упознају са радом Друштва.

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

 

1200-1300      1. Отварање и обраћање  председника Скупштине „ДДШС“ , као и домаћина 
скупа, Ректора Универзитета „Сингидунум“;

              2. Извештај о раду  Управног одбора  између треће и четврте Скупштине;

                          3. Извештај Надзорног одбора  о финансијском пословању  за период од 1.1.2014.                              до 31.12.2014.
                          4. Избор 2 члана УО из Војводине;
   1300-1320           Пауза


   1330-1500                                           СТРУЧНИ СКУП

Отварање скупа;

“ Положај и улога  директора школа у образовно-васпитном систему“


         - Уводно излагање: Др Срђан Вербић, Министар просвете, науке и  технолошког развоја

           -         Дискусија на тему скупа и предлози;

           -         Закључци и затварање скупа.


У Чачку, 11.март 2015.                                              Председник Скупштине“ДДШС“

                                                                                    Дејан Недић, дипл. економиста, с. р.