ЗАПИСНИК СА V РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана у уторак, 9. децембра 2014. године, у Хотелу „Славија“ у Београду, са почетком у 1110 часова. Седници присуствују: Иван Ружичић, председник УО и следећи чланови- Златко Грушановић, Сеад Љајић,  Драган Алексић, Роберт Џунић, Дејан Недић, Милош Бјелановић, као и чланови „ДДШС“ Милибор Саковић и Владан Ницовић.Оправдано је одсутан Игор Бем. Из реда гостију, седници присуствују: Верица Ковачевић, просветни саветник у Градском  секретаријату за образовање; Драгана Главина, републички просветни инспектор из Београда и Мирко Левајац, власник туристичке агенције „Рубикон“.

Констатовано је да  постоји кворум и да УО  може пуноважно да одлучује.
Председник УО  је отворио седницу, поздравио госте и прочитао предложени дневни ред за ову седницу.

УО је једногласно усвојио предложени

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Извештај са Генералне  Скупштине ESHA-е одржане у Дубровнику  26. октобра 2014. и са редовне конференције  ESHA-е одржане у Дубровнику од 27. до 29. октобра 2014.
  3. Акциони план рада за 2015. годину
  4. Организација припремног састанка и Треће регионалне  конференције удружења директора школа југоисточне  Европе у Београду од 25. до 27. октобра 2015.
  5. Питања и предлози

РАД

I ТАЧКА:

-Записник са претходне седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Председник УО је известио да су Игор Бем и он сачинили извештаје са Генералне скупштине ESHA-е и редовне конференције ESHA-e  у Дубровнику, који су саставни део овог записника.

Записник Игора Бема:

Delegaciju Srbije činili su:

Dejan Nedić, predsednik skupštine DDŠS

Ivan Ružičić, predsednik UO DDŠS

Igor Bem, član DDŠS

 

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika

2.Glasanje za nove članove UO ESHA

3.Usvajanje globalnih ciljeva rada UO ESHA za sledeću godinu

4.Predstavljanje Iguana projekta

5.Izbor domaćina za sledeću evropsku konfereniju ESHA

Tačka 1.

Usvojen zapisnik sa prethodne skupštine ESHA

Tačka 2.

U okviru druge tačke kandidati za nove članove su predstavili svoje CVje i program rada za člana UO.

Nakon predstavljanja kandidata pristupilo se tajnom glasanju. Nakon prebrojavanja glasova utvrđeno je da su novi članovi UO ESHA iz Norveške i Škotske.

Tačka 3.

Novi predsednik UO ESHA predstavio je globalne ciljeve rada UO ESHA. Usvojen predlog rada za sledeću godinu.

Tačka 4.

Svi podaci iz projekta Iguana su upotrebljivi, kao i upinici, koji se mogu prilagoditi zemlji tj. Jeziku zemlje u kojoj postoji interesovanje da ga implementira.

Podaci se mogu preuzeti sa sajta: iguana-project.eu

Tačka 5.

U ovoj tački prezentovali su se Mastriht (Holandija) i Bled (Slovenija) u okviru izbora za domaćina sledeće ESHA konferencije.

Tajnim glasanjem većinu je dobio Mastriht.

 

Ostale napomene: Pre početka Skupštine ESHA, predstavnici zemalja jugoistočne Evrope održali su pripremni sastanak uoči sutrašnjeg regionalnog sastanka. Tema: organizacija regionalne konferencije u Beogradu 2015.

 

Predstavnici Srbije podneli su kandidaturu za domaćina regionalne konferencije za jesen 2015.godine u Beogradu. Kandidatura je prihvaćena!

 

Извештај Ивана Ружичића:

У Делегацији „ДДШС“ су били Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“, Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и чланови Друштва Игор Бем, Милибор Саковић и Владан Ницовић.

Првог дана, 26. октобра 2014. одржана је Скупштина ESHA-е на којој су „ДДШС“ представљали Дејан Недић, Игор Бем и Иван Ружичић. Између осталог, Скупштина ESHA-е је изабрала 2 нова члана Управног одбора ESHA-е и разматрана су питања унапређења радаESHA-е. Наиме, указано је да све чланице треба да буду упознате и прате план рада ESHA-е за наредне две године и да код својих Влада и ресорних министарстава указују на значај израде и усклађивања тзв. националног оквира квалификација међу чланицама ЕУ, пошто је ту стварна ситуација различита и неуједначена. Посебно је представљен тзв. ИГУАНА пројекат који је значајан за унапређење рада директора школа. Указано је да овај програм треба превести на европске језике да би био доступнији већем броју заинтересованих. Одлучено је да следећа редовна европска конференција буде у Мастрикту, крајем октобра 2016. године. Такође, „ДДШС“ је добило организацију Треће конференције удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду од 25. – 27. октобра 2015. године. То је једина регионална конференција у оквиру ESHA-е која је додељена и најављена за 2015. годину.

Делегација „ДДШС“ је представљала Србију на европској конференцији у Дубровнику од 27. -29. октобра 2014. То је била прилика да се са представницима других удружења из бивше Југославије договоре детаљи припремног састанка за Трећу регионалну конференцију, која ће бити у Београду 22. и 23. марта 2015. године. Свим удружењима су уручени позиви и договорено је да се у наредних месец дана усагласе детаљи припремног састанка.

На самој конференцији кроз пленарна излагања и у појединачним радионицама имали смо прилику да се упознамо са стањем у области образовања у свету. Између осталог, колега Паси Салберг из Финске, аутор књиге „Финске лекције” детаљно је излагао о успешним и неуспешним образовним системима. Врло занимљиво и са конкретним подацима је показао да Глобални светски реформски покрет који је почео 80-их година прошлог века у САД, Енглеској, Аустралији, а почетком овог века се проширио на многе Европске земље није дао добре резултате. Наиме, тај покрет је пошао од идеје да ће образовни систем постати ефикаснији ако се уведе стандардизација знања, ако се то проверава кроз стандардизоване тестове, јер ће се тиме наставници учинити одговорним за резултате тестова, т.ј. својих ученика. На овај начин је „тржиште“ уведено у образовне системе и све се то проверавало кроз тзв. PISA тестирање под покровитељством OECD-a.

Већ после 20-ак година примене овог модела показало се да те земље немају добре резултате на PISA тестовима и да су најбоље оне земље које нису подстицале такву конкуренцију међу наставницима и школама, већ су радиле на развијању сарадње и поверења међу наставницима и свим актерима образовног система. Стандардизација је гушење слободе и иницијативе наставника, а кроз развијање индивидуализације у наставном процесу даје се слобода наставницима и то даје најбоље резултате. Финска је тако радила и стално јачајући и развијајући „људски капитал“ постиже најбоље резултате. Све земље које су примењивале „стандардизацију“ су на просеку или испод просека по својим резултатима на PISA тестовима и зато је веома важно да директори школа ово увиде и раде на промени у смислу да се „вирус“ стандардизације заустави и да се то ради локално у сваком образовном систему пре свега кроз развој и улагање у људски потенцијал.

Ово је веома важно за Србију и наш образовни систем пошто смо ми већ учинили прве кораке у „стандардизацији“ и спремамо се да то даље развијамо. Нема потребе да понављамо грешке многих земаља које су то радиле, већ треба да за пример узмемо оне земље које нису то радиле и да дефинишемо наш модел образовног развоја који ће се базирати на ономе што и јесте наш најбољи део система а то су наши учитељи, наставници и директори школа и њих афирмисати као људски капитал за унапређење нашег образовног система и друштва у целини.

 

-Председник УО   укратко се осврнуо на рад   Генералне скупштине ESHA-e на којој је изабран нови председник  и одлучено да се наредна конференција  2016.године одржи о Мастрихту. Нагласио је да је на самој конференцији било речи о националном оквиру квалификација, пројекту ИГУАНА, као и о предавању  Pasi Sahlberg-a  о финском моделу образовања.
             -
 Дејан Недић је потврдио значај ове конференције и предложио да се Игор Бем обавеже да прати  сајт ESHA-e и доставља све информације везане за рад ове организације , како би чланови „ДДШС“ могли бити на време информисани и евентуално узели учешћа у раду на бројним пројектима ESHA-e.

Овај предлог УО је једногласно усвојио.

-У оквиру ове тачке  развила се дискусија по питању како поправити наш образовни систем, и то кроз доношење националног оквира квалификација, кроз реализацију Стратегије образовања, кроз доношење планова уписа и мреже школа и тд...

Закључак је – да „ДДШС“ иницира сва ова питања код Министарства просвете, Привредне коморе, Уније послодаваца, Министарства рада и социјалне политике, Савета за средње стручно образовање...

III ТАЧКА:

Председник  УО образложио је  предлог Акционог плана који је достављен у материјалу. Владан Ницовић  је предложио да се у време организовања Стручног скупа  одржи и редовна Скупштина Друштва, што је једногласно прихваћено.

Милибор Саковић је предложио  да се на скуп позову  сви директори школа  из Србије, а Сеад Љајић да се обрати пажња на избор тема, које би привукле већи број директора.

Акциони план, са датим допунама, једногласно је усвојен.

IV ТАЧКА:

Председник УО је подсетио да је потребно организовати припремни састанак 15. и 16. маја, на коме би учествовало од 10 до 12 представника свих земаља учесника и на коме би се припремила конференција у октобру 2015.

Такође је позвао г-дина Мирка Левајца , власника Туристичке агенције „Рубикон“а који је успешно реализовао бројне конференције  у Србији- да каже нешто о понудама хотела и о другим пратећим садржајима за рад  конференције. На основу анализе 7 понуда београдских хотела, УО се определио да се конференција и припремни састанак организују у Хотелу „Славија“ Београд.

            Роберт Џунић из Ниша покренуо је иницијативу да се преко издавачке куће као донатора, омогући гостовање Pasi Sahlberga, који би промовисао своју књигу „Finnish Lessons“. УО је прихватио ову иницијативу.

УО је једногласно  донео ОДЛУКУ о именовању Комисије од три члана у саставу : Дејан Недић, Иван Ружичић и Сеад Љајић, са задатком да  са Агенцијом до детаља разради  организовање конференције  и да на следећој седници  извести УО о томе.

V ТАЧКА:

Питања и предлози

-Владан Ницовић је Управном одбору доставио Предлог Правилника о начину  стицања и трошења финансијских средстава Друштва.

Овај Правилник једногласно је усвојен, као у достављеном материјалу.

- Поводом иницијативе  Верице Ковачевић, просветног саветника, за тешњом сарадњом родитеља ученика са школом,  усвојен је закључак  да се подржи та иницијатива. Задужени су  Златко Грушановић и Милибор Саковић да се активно укључе у реализацију ове иницијативе.

- Драгана Главина, републички просветни инспектор из Београда, је упознала УО са проблемима  који настају у споровима  које воде  просветни радници са Министарством просвете а у које се укључује инспекција рада.  Због неусаглашености закона два Министарства, радници безусловно успевају у тим споровима.

Такође је  изнела и проблем  ванредних лекарских прегледа  за оцену  радне способности наставника, који не дају очекиване резултате.

УО је донео закључак  да  Дејан Недић са Драганом Главином формулише  предлог за решавање ових проблема, како би се  заједнички наступало пред надлежним Министарствима.

Седница је завршена у 1400 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

                                       Председник УО“ДДШС“

                                    Иван Ружичић, професор