МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ

                                                            И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

                                                            За секретара Министарства просвете

                                                            Госпођу Жељку Кнежевић

ПРЕДМЕТ:  Молба за тумачење члана 1.  Закона о допунама Закона о платама

                     („СГРС“ бр. 99/2014 од 11.09.2014.)

 

            Поштована госпођо Кнежевић,

На основу усменог разговора делегације „Друштва директора школа Србије“, са помоћником министра, господином Зораном Костићем и начелником за средње образовање, господином Драганом Маринчићем, који је обављен дана 01.10.2014.г,  а у вези са тумачењем члана 1. поменутог Закона, молимо Вас да нам у што хитнијем року протумачите:

      1.      Да ли се „под истим планом мреже, односно основане од истог нивоа власти“, као исти послодавац, подразумевају  и предшколске установе и основне школе и средње школе и факултети;

  2.      Да ли су овим чланом, обухваћене и установе исте делатности (образовање) из бивших република СФРЈ (Босне, Хрватске, Црне Горе, Македоније и Словеније).

Молимо  да што пре стигне писано упутство свим школама на територији Републике Србије, протумачено од стране надлежних министарства и нашег Министарства.

У име свих директора  града Београда и Републике Србије, чланова нашег Удружења, а и оних који нису, унапред се захваљујем.

                                   

                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ „ДДШС“

                                                                         Дејан Недић, дипл. економиста, с. р.