АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УО“ДДШС“ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Задаци

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.Усвајање плана рада за 2016.годину

Седница УО

Управни одбор

2.децембар 2015.

2.Припрема и реализација стручног скупа

Обавештење  на сајту „ДДШС“

Позив за учешће свим члановима

Пријављивање учесника

Тема и место одржавања

Управни одбор и чланови „ДДШС“

15.1.2016.

до 29.2.2016.

од 1.3.2016. до 31.3.2016.

до 15.1.2016.

3. Стручни скуп

Дводневни скуп чланова „ДДШС“

Управни одбор и чланови „ДДШС“

21.-23. април 2016.

4.Омасовљење чланства

Представници „ДДШС“

Сви чланови

Током целе године

5.Припрема V  редовне изборне Скупштине

Одржавање Скупштине

Управни одбор

Новембар 2016.

6.Сарадња са другим организацијама и институцијама

Редовна годишња Скупштина ESHA-e

Посете и састанци

Сви чланови „ДДШС“

Током целе године

8. и 9. 4.2016, Љубљана

 

У Чачку,2.12.2015.

Управни одбор „Друштва директора школа Србије“

                                                                                                                               

 

 

 

Саопштење УО „Друштва директора школа Србије“ поводом дописа Министарства просвете од 25. 2. 2015. године директорима школа

        Поводом дописа Министра просвете науке и технолошког развоја од 25. 2. 2015. године Управни одбор „ДДШС“ даје следеће саопштење.

Овај допис, позивајући се на чл.14 Закона о штрајку, тражи од директора школа да без вођења дисциплинског поступка радницима који су у законитом штрајку умањују зараду за фебруар месец , и самоиницијативно без решења примењују чл.106 Закона о раду. Оваквим поступањем директор школе чини више преступа.

        Прво што самоиницијативно умањује зараде радницима, а друго што истовремено долази под удар члана 15, став 2 Закона о штрајку, који каже да „послодавац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу не учествовања у штрајку предвиди повољнију зараду …за запослене који не учествују у штрајку.“ Такође, допис је уопштен и оставља директорима школа да сами одреде колико ће умањити зараду што ће произвести, ако се примени, различите ситуације у пракси, с обзиром на специфичности „времена проведеног на раду“ за наставнике. Ово може довести до тужби радника, које не само да могу произвести примену члана 63 тачка 10а и довести до разрешења директора, што је у овој ситуацији најмање битно лично за директоре, али може проузроковати велике штете по Буџет Републике Србије.

        Имајући у виду ситуацију у школама Друштво директора школа Србије апелује на Министра просвете да овај допис повуче и да мудро и стрпљиво сви схватимо озбиљност ситуације, да се не би угрозила школска година и да би се сачувао просветни систем , који у овом тренутку као и до сада почива на ентузијазму наставника, директора школа и запослених у просвети.

У том смислу позивамо обе стране и Министарство просвете и Синдикате да не доносе једностране одлуке и да се хитно формира тројна комисија, која би била састављена од најодговорнијих људи из Министарства просвете, Синдиката и Друштва директора школа Србије која би спречила хаос у школама и разумним потезима спречила да се угрози школска година и сачувала просветни систем у Србији.

        Стицање и преношење знања почива пре свега на љубави, сарадњи и поверењу између учесника у том процесу, а када се све то сведе на „законску преписку“ између Министарства, директора и наставника онда је то пораз свих нас, али и пораз читавог друштва. Учинимо све да до тога не дође и тиме дајмо шансу будућности ове земље и нашим младим људима.

У Чачку, 13. 3. 2015

                                                                                                                               

 
   


                                                                                                          Управни одбор
    „Друштва директора школа Србије“
                                                                                                                 

 

 

Записник  са састанка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја –Министра просвете и делегације „ДДШС“

Састанак је одржан у понедељак, 9.марта 2015. са почетком 1400 часова. Поред Министра просвете, Др Срђана Вербића, састанку је присуствовала  Снежана Марковић, државни секретар, а делегацију „ДДШС“  су чинили: Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“, Иван Ружичић, председник УО“ДДШС“ и Златко Грушановић, члан УО.

Чланови   делегације  „ДДШС“  су  представили  „ДДШС“  и  изразили  жељу     да      Друштво буде партнер МПН и ТР у циљу унапређења професионалног и материјалног статуса директора школа и унапређења образовно-васпитног система.

Др Срђан Вербић је нагласио да су у МПН и ТР препознали да у односима између  Министарства и синдиката  недостају директори  и представници локалне самоуправе јер су први прави представници  послодавца, а ови други испуњавају део обавеза  које предвиђа ПКУ.
Нагласио је и да  МПН и ТР тражи начин да и у ЗОСОВ-у удружење директора буде препознато  и институционално постављено, уз  услов репрезентативности.

Министар је прихватио позив  да учествује на стручном скупу  у организацији „ДДШС“ 20.марта 2015. године са темом: „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“.

Такође, МПНиТР  је прихватило да помогне  III регионалну конференцију удружења директора школа  југоисточне Европе, која ће се одржати у Београду од 25. до 27. октобра 2015.године, у смислу обезбеђења репрезентативног простора за отварање скупа 25.10.2015, у времену од 17 до 19 часова, у непосредној близини хотела „Славија“, који ће бити место званичног одржавања конференције. О овоме ће бити успостављена благовремена преписка у наредном периоду између МПНиТР и „ДДШС“.

Чланови делегације су искористили прилику да Министра просвете обавесте  о актуелним проблемима у свом раду.

Указано је на проблем  хитног дефинисања статуса свих родитељских уплата  на рачун школе у смислу примене Закона о јавним набавкама. Наглашено је да се не ради само о уплати екскурзија, излета, већ и родитељског динара, кухиња и свега осталог што уплаћују родитељи, а где постоје проблеми у примени Закона о јавним набавкама.

Такође је указано да је потребно благовремено објавити каталог  одобрених уџбеника за основне и средње школе за школску 2015/2016. да би школе могле да испуне своје обавезе с тим у вези.

Посебно је било речи о допису МПНиТР од 25.2.2015, који су директори школа добили преко Школских управа, а којим се тражи  од директора школа  да организују наставу тако што ће се звонити на 45 минута, а наставници који су у законитом штрајку моћи ће да прекину извођење наставе после 30 минута. Истим дописом се тражи од директора  школа  које су у законитом штрајку да од 19. фебруара 2015.године обрачун зарада иде према времену проведеном на раду.

Чланови делегације су нагласили да свакодневно добијају позиве од директора школа које су у штрајку  који указују на проблеме у примени овог дописа. Наиме, указује се  да у овом тренутку школе  које звоне на 30 минута немају проблеме у смислу безбедности ученика, запослених и имовине, што је приоритет директора у оваквим ситуацијама и управо би ситуација у којој се звони на 45 минута , а наставници излазе на 30 минута могла то да угрози. Такође, ако се тражи од наставника да преосталих 15 минута „чувају децу“ онда им се не могу умањивати зараде, како је то дато у допису, јер укупно време проведено на раду није умањено. Указано је и да је овај допис уопштен и његова примена би довела до ситуације да директори различито обрачунавају „време проведено на раду“ и то би могло да изазове на хиљаде тужби за које не само да би директори били одговорни, већ би се могла нанети  велика материјална штета буџету РС и самом МПНиТР. Чланови  делегације „ДДШС“  су апеловали да се у оваквој ситуацији мудро и стрпљиво поступа, јер овакав штрајк је погубан за цео систем и даље заоштравање ситуације би могло угрозити читаву школску годину и оставити дуготрајне негативне последице  на цео просветни систем.

Дата је и прецизна рачуница, да је до данашњег дана, штрајк трајао 63 наставна дана, тј. нешто преко 12 недеља и да је код недељног фонда од 2 часа, до сада изгубљено укупно 360 минута, тј. 8 часова по 45 минута, што је тек нешто више  од 10% годишњег фонда  и да је потребно све учинити да се даља ситуација  не заоштрава.

Састанак је завршен у 1500.

У Београду, 9. март 2015.

                                                               Записник сачинио:
                                                              Иван Ружичић, председник УО“Друштва директора школа Србије“

 

 

 

На основу члана 16. став 3. и на основу члана 6. Статута  „Друштва директора школа Србије“ сазивам:

IV РЕДОВНУ СКУПШТИНУ “ДДШС“
као и
СТРУЧНИ СКУП
са темом „Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему“

у петак, 20. марта 2015. године са почетком у 1200 часова, у амфитеатру Универзитета „Сингидунум“у Београду, улица Кумодрашка 261 (нова локација Универзитета „Сингидунум“ . у насељу Војвода Степа).

Ову Скупштину и стручни скуп  организује УО“ДДШС“ и предвиђени су  Акционим планом рада за 2015. годину. На Скупштину су позвани  сви чланови „ДДШС“, а  стручном скупу могу присуствовати и директори школа који нису чланови, а желе да се упознају са радом Друштва.

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

 

1200-1300      1. Отварање и обраћање  председника Скупштине „ДДШС“ , као и домаћина 
скупа, Ректора Универзитета „Сингидунум“;

              2. Извештај о раду  Управног одбора  између треће и четврте Скупштине;

                          3. Извештај Надзорног одбора  о финансијском пословању  за период од 1.1.2014.                              до 31.12.2014.
                          4. Избор 2 члана УО из Војводине;
   1300-1320           Пауза


   1330-1500                                           СТРУЧНИ СКУП

Отварање скупа;

“ Положај и улога  директора школа у образовно-васпитном систему“


         - Уводно излагање: Др Срђан Вербић, Министар просвете, науке и  технолошког развоја

           -         Дискусија на тему скупа и предлози;

           -         Закључци и затварање скупа.


У Чачку, 11.март 2015.                                              Председник Скупштине“ДДШС“

                                                                                    Дејан Недић, дипл. економиста, с. р.

                                               

                                   

           

                                               

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА V РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УО“ДДШС“

Седница је одржана у уторак, 9. децембра 2014. године, у Хотелу „Славија“ у Београду, са почетком у 1110 часова. Седници присуствују: Иван Ружичић, председник УО и следећи чланови- Златко Грушановић, Сеад Љајић,  Драган Алексић, Роберт Џунић, Дејан Недић, Милош Бјелановић, као и чланови „ДДШС“ Милибор Саковић и Владан Ницовић.Оправдано је одсутан Игор Бем. Из реда гостију, седници присуствују: Верица Ковачевић, просветни саветник у Градском  секретаријату за образовање; Драгана Главина, републички просветни инспектор из Београда и Мирко Левајац, власник туристичке агенције „Рубикон“.

Констатовано је да  постоји кворум и да УО  може пуноважно да одлучује.
Председник УО  је отворио седницу, поздравио госте и прочитао предложени дневни ред за ову седницу.

УО је једногласно усвојио предложени

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Извештај са Генералне  Скупштине ESHA-е одржане у Дубровнику  26. октобра 2014. и са редовне конференције  ESHA-е одржане у Дубровнику од 27. до 29. октобра 2014.
  3. Акциони план рада за 2015. годину
  4. Организација припремног састанка и Треће регионалне  конференције удружења директора школа југоисточне  Европе у Београду од 25. до 27. октобра 2015.
  5. Питања и предлози

РАД

I ТАЧКА:

-Записник са претходне седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.

II ТАЧКА:

Председник УО је известио да су Игор Бем и он сачинили извештаје са Генералне скупштине ESHA-е и редовне конференције ESHA-e  у Дубровнику, који су саставни део овог записника.

Записник Игора Бема:

Delegaciju Srbije činili su:

Dejan Nedić, predsednik skupštine DDŠS

Ivan Ružičić, predsednik UO DDŠS

Igor Bem, član DDŠS

 

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika

2.Glasanje za nove članove UO ESHA

3.Usvajanje globalnih ciljeva rada UO ESHA za sledeću godinu

4.Predstavljanje Iguana projekta

5.Izbor domaćina za sledeću evropsku konfereniju ESHA

Tačka 1.

Usvojen zapisnik sa prethodne skupštine ESHA

Tačka 2.

U okviru druge tačke kandidati za nove članove su predstavili svoje CVje i program rada za člana UO.

Nakon predstavljanja kandidata pristupilo se tajnom glasanju. Nakon prebrojavanja glasova utvrđeno je da su novi članovi UO ESHA iz Norveške i Škotske.

Tačka 3.

Novi predsednik UO ESHA predstavio je globalne ciljeve rada UO ESHA. Usvojen predlog rada za sledeću godinu.

Tačka 4.

Svi podaci iz projekta Iguana su upotrebljivi, kao i upinici, koji se mogu prilagoditi zemlji tj. Jeziku zemlje u kojoj postoji interesovanje da ga implementira.

Podaci se mogu preuzeti sa sajta: iguana-project.eu

Tačka 5.

U ovoj tački prezentovali su se Mastriht (Holandija) i Bled (Slovenija) u okviru izbora za domaćina sledeće ESHA konferencije.

Tajnim glasanjem većinu je dobio Mastriht.

 

Ostale napomene: Pre početka Skupštine ESHA, predstavnici zemalja jugoistočne Evrope održali su pripremni sastanak uoči sutrašnjeg regionalnog sastanka. Tema: organizacija regionalne konferencije u Beogradu 2015.

 

Predstavnici Srbije podneli su kandidaturu za domaćina regionalne konferencije za jesen 2015.godine u Beogradu. Kandidatura je prihvaćena!

 

Извештај Ивана Ружичића:

У Делегацији „ДДШС“ су били Дејан Недић, председник Скупштине „ДДШС“, Иван Ружичић, председник УО „ДДШС“ и чланови Друштва Игор Бем, Милибор Саковић и Владан Ницовић.

Првог дана, 26. октобра 2014. одржана је Скупштина ESHA-е на којој су „ДДШС“ представљали Дејан Недић, Игор Бем и Иван Ружичић. Између осталог, Скупштина ESHA-е је изабрала 2 нова члана Управног одбора ESHA-е и разматрана су питања унапређења радаESHA-е. Наиме, указано је да све чланице треба да буду упознате и прате план рада ESHA-е за наредне две године и да код својих Влада и ресорних министарстава указују на значај израде и усклађивања тзв. националног оквира квалификација међу чланицама ЕУ, пошто је ту стварна ситуација различита и неуједначена. Посебно је представљен тзв. ИГУАНА пројекат који је значајан за унапређење рада директора школа. Указано је да овај програм треба превести на европске језике да би био доступнији већем броју заинтересованих. Одлучено је да следећа редовна европска конференција буде у Мастрикту, крајем октобра 2016. године. Такође, „ДДШС“ је добило организацију Треће конференције удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду од 25. – 27. октобра 2015. године. То је једина регионална конференција у оквиру ESHA-е која је додељена и најављена за 2015. годину.

Делегација „ДДШС“ је представљала Србију на европској конференцији у Дубровнику од 27. -29. октобра 2014. То је била прилика да се са представницима других удружења из бивше Југославије договоре детаљи припремног састанка за Трећу регионалну конференцију, која ће бити у Београду 22. и 23. марта 2015. године. Свим удружењима су уручени позиви и договорено је да се у наредних месец дана усагласе детаљи припремног састанка.

На самој конференцији кроз пленарна излагања и у појединачним радионицама имали смо прилику да се упознамо са стањем у области образовања у свету. Између осталог, колега Паси Салберг из Финске, аутор књиге „Финске лекције” детаљно је излагао о успешним и неуспешним образовним системима. Врло занимљиво и са конкретним подацима је показао да Глобални светски реформски покрет који је почео 80-их година прошлог века у САД, Енглеској, Аустралији, а почетком овог века се проширио на многе Европске земље није дао добре резултате. Наиме, тај покрет је пошао од идеје да ће образовни систем постати ефикаснији ако се уведе стандардизација знања, ако се то проверава кроз стандардизоване тестове, јер ће се тиме наставници учинити одговорним за резултате тестова, т.ј. својих ученика. На овај начин је „тржиште“ уведено у образовне системе и све се то проверавало кроз тзв. PISA тестирање под покровитељством OECD-a.

Већ после 20-ак година примене овог модела показало се да те земље немају добре резултате на PISA тестовима и да су најбоље оне земље које нису подстицале такву конкуренцију међу наставницима и школама, већ су радиле на развијању сарадње и поверења међу наставницима и свим актерима образовног система. Стандардизација је гушење слободе и иницијативе наставника, а кроз развијање индивидуализације у наставном процесу даје се слобода наставницима и то даје најбоље резултате. Финска је тако радила и стално јачајући и развијајући „људски капитал“ постиже најбоље резултате. Све земље које су примењивале „стандардизацију“ су на просеку или испод просека по својим резултатима на PISA тестовима и зато је веома важно да директори школа ово увиде и раде на промени у смислу да се „вирус“ стандардизације заустави и да се то ради локално у сваком образовном систему пре свега кроз развој и улагање у људски потенцијал.

Ово је веома важно за Србију и наш образовни систем пошто смо ми већ учинили прве кораке у „стандардизацији“ и спремамо се да то даље развијамо. Нема потребе да понављамо грешке многих земаља које су то радиле, већ треба да за пример узмемо оне земље које нису то радиле и да дефинишемо наш модел образовног развоја који ће се базирати на ономе што и јесте наш најбољи део система а то су наши учитељи, наставници и директори школа и њих афирмисати као људски капитал за унапређење нашег образовног система и друштва у целини.

 

-Председник УО   укратко се осврнуо на рад   Генералне скупштине ESHA-e на којој је изабран нови председник  и одлучено да се наредна конференција  2016.године одржи о Мастрихту. Нагласио је да је на самој конференцији било речи о националном оквиру квалификација, пројекту ИГУАНА, као и о предавању  Pasi Sahlberg-a  о финском моделу образовања.
             -
 Дејан Недић је потврдио значај ове конференције и предложио да се Игор Бем обавеже да прати  сајт ESHA-e и доставља све информације везане за рад ове организације , како би чланови „ДДШС“ могли бити на време информисани и евентуално узели учешћа у раду на бројним пројектима ESHA-e.

Овај предлог УО је једногласно усвојио.

-У оквиру ове тачке  развила се дискусија по питању како поправити наш образовни систем, и то кроз доношење националног оквира квалификација, кроз реализацију Стратегије образовања, кроз доношење планова уписа и мреже школа и тд...

Закључак је – да „ДДШС“ иницира сва ова питања код Министарства просвете, Привредне коморе, Уније послодаваца, Министарства рада и социјалне политике, Савета за средње стручно образовање...

III ТАЧКА:

Председник  УО образложио је  предлог Акционог плана који је достављен у материјалу. Владан Ницовић  је предложио да се у време организовања Стручног скупа  одржи и редовна Скупштина Друштва, што је једногласно прихваћено.

Милибор Саковић је предложио  да се на скуп позову  сви директори школа  из Србије, а Сеад Љајић да се обрати пажња на избор тема, које би привукле већи број директора.

Акциони план, са датим допунама, једногласно је усвојен.

IV ТАЧКА:

Председник УО је подсетио да је потребно организовати припремни састанак 15. и 16. маја, на коме би учествовало од 10 до 12 представника свих земаља учесника и на коме би се припремила конференција у октобру 2015.

Такође је позвао г-дина Мирка Левајца , власника Туристичке агенције „Рубикон“а који је успешно реализовао бројне конференције  у Србији- да каже нешто о понудама хотела и о другим пратећим садржајима за рад  конференције. На основу анализе 7 понуда београдских хотела, УО се определио да се конференција и припремни састанак организују у Хотелу „Славија“ Београд.

            Роберт Џунић из Ниша покренуо је иницијативу да се преко издавачке куће као донатора, омогући гостовање Pasi Sahlberga, који би промовисао своју књигу „Finnish Lessons“. УО је прихватио ову иницијативу.

УО је једногласно  донео ОДЛУКУ о именовању Комисије од три члана у саставу : Дејан Недић, Иван Ружичић и Сеад Љајић, са задатком да  са Агенцијом до детаља разради  организовање конференције  и да на следећој седници  извести УО о томе.

V ТАЧКА:

Питања и предлози

-Владан Ницовић је Управном одбору доставио Предлог Правилника о начину  стицања и трошења финансијских средстава Друштва.

Овај Правилник једногласно је усвојен, као у достављеном материјалу.

- Поводом иницијативе  Верице Ковачевић, просветног саветника, за тешњом сарадњом родитеља ученика са школом,  усвојен је закључак  да се подржи та иницијатива. Задужени су  Златко Грушановић и Милибор Саковић да се активно укључе у реализацију ове иницијативе.

- Драгана Главина, републички просветни инспектор из Београда, је упознала УО са проблемима  који настају у споровима  које воде  просветни радници са Министарством просвете а у које се укључује инспекција рада.  Због неусаглашености закона два Министарства, радници безусловно успевају у тим споровима.

Такође је  изнела и проблем  ванредних лекарских прегледа  за оцену  радне способности наставника, који не дају очекиване резултате.

УО је донео закључак  да  Дејан Недић са Драганом Главином формулише  предлог за решавање ових проблема, како би се  заједнички наступало пред надлежним Министарствима.

Седница је завршена у 1400 часова.

Записничар
Владан Ницовић, професор

                                       Председник УО“ДДШС“

                                    Иван Ружичић, професор