ЗАПИСНИК  СА  ДРУГЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 01.02.2011. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку са почетком у 12 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, и Радмило Прокић  Присутни су и предсатвници Заједница машинских, економских, медицинских и саобраћајних школа школа Србије, Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић и  Светислав Младеновић. Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.           

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Представљање „ДДШС“ Заједницама школа и разматрање могуће сарадње ДДШС и Заједница школа.
 2. Предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања.
 3. Предлог акционог плана рада „ДДШС“ за 2011. годину.

На седницу су позвани поред чланова УО  и представници Заједница школа. Уз овај позив добили сте и радни материјал за 2. тачку дневног реда и молимо да га проучите и припремите своје предлоге.

 

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда представници Заједница школа  подржали су предлог сарадње ДДШС и  Заједница струковних школа истичући заједничке интересе у  побољшању образовног система   изменом Закона о основама ситема образовања и васпитања,  корекцијом  постојећих Правилника као и  побољшањем материјалног статуса директора. Закључак је да се на Скупштинама заједница школе представи рад Друштва директора школа Србије ради даљег ширења друштва. Чланови Управног одбора известили су присутне о посети радне комисије  Новом Саду. Одржан је састанак са Председником Заједница гимназије и председником актива директора Новог Сада.  Успешна сарадња остварена је са председником Заједница гимназија.

2. Разматран је радни материјал – предлог измена Закона о основама ситема образовања и васпитања,потписан од стране Заједнице економских школа и Заједнице гимназија После дуже дискусије усвојен је предлог измене појединих чланова који је у прилогу Записника.

3. По трећој тачки дневног реда након дискусије о изјави  Министра финансија   дате у емисији Упитник на РТС-у  поводом издвајања буџетских средстава за образовање УО је  издао саопштење.

  Седница је завршена у 15 часова

 

Записничар
Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС
                                                                              Иван Ружичић,

 

ЗАПИСНИК  СА  ПРВЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 21.12.2010. године у просторијама Друге економске  школе у Београду са почетком у 10 часова.

Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, Светислав Младеновић и Радмило Прокић Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић. Записничар је Ирена Брајевић.

Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.         

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање закључака са Прве редовне Скупштине „ДДШС“
 2. Договор о раду УО за календарску 2011. годину
 3. Питања и предлози

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда чланови су изнели утиске. Директор Д. Недић је  става да је Скупштини „ДДШС“ присуствовао импресиван број чланова и да је добијена подршка господина Лазаревића помоћника Министра просвете за средње образовање и господина Попова помоћника Министра просвете за основно образовање. Директор Томислав Бартолић очекује пријем већег броја чланова и затражио је доставу приступница ради учлањења нових чланова.  Председник УО „ДДШС“   Иван  Ружичић  је  рекао да  организација заснована  на  територијалном принципу омогућава  квалитетан  рад „ДДШС  и да  ће допринети  повећању   броја чланова. Директор Светислав Младеновић  је предложио да се  чланови УО више медијски експонирају  као и да се начелник Школске управе Ниша позитивно изјаснио о  оснивању и  раду „ДДШС“ .

2.После више предлога за рад УО у  календарској 2011. години закључено је да се формира радна група УО  која ће током јануара 2011.године посетити  директоре у Новом Саду, односно председника друштва директора у Војводини, а  ради ширења утицаја  „ДДШС“. Радна група је  у саставу Иван  Ружичић, Ирена Брајевић, Дејан Недић и Томислав Бартолић. Даље је закључено да сви чланови  УО по окрузима упознају директоре са радом „ДДШС“, као и да се друштво представи заједницама школа указујући на  заједнички интерес  и разлоге оснивања који су  изнети на Скупштини у Чачку. Заказана  је и следећа  седница  УО 01.02.2011.године  у Чачку.

3. По трећој тачки дневног реда након излагања директора Спортске гимназије у Београду  и разматрања  питања статуса директора школа УО је  издао следеће саопштење:

 1.  Полазећи од основних циљева друштва, и  желећи да будемо конструктивни партнер Министарства просвете и свих образовних институција нашег система, сматрамо да ДДШС мора бити укључено у израду свих Закона  и Правилника који су везани не само за директоре школа, већ и за остала питања  и проблеме чије решење треба да допринесе развоју нових идеја  и побољшању нашег образовног система. Сви чланови Друштва су спремни на то и свесни су значаја, нe само оснивања, него и квалитетног  рада једног оваквог удружења. Без обзира што су у читавом нашем друштву присутне тенденције девалвирања и негирања основних вредности знања и струке уопште, ми верујемо да су знање и стручност вечите вредности на којима  треба да почива свака здрава заједница и за то ћемо се увек залагати.
 2. Неопходне су хитне измене Закона о основама система образовања и васпитања по питању статуса директора,  у смислу да се радно место   мора „чувати“ за време трајања мандата ( а не само у првом мандату). Такође, треба прецизно дефинисати поглавља која се односе на улогу, одговорност и овлашћења директора школа. Врло често су истицани и поједини чланови новог Закона који имају изразито негативне последице по свакодневно функционисње нашег образовног система. Да би се то спречило или ублажило треба приступити хитним изменама појединих чланова Закона  о основама система образовања и васпитања.
 3. Задатак Управног одбора и свих чланова ДДШС  је да у наредном периоду и поред  рада на омасовљавању  Друштва,  направи и такву организацију рада, којом ће сви чланови Друштва имати могућност да дају пун допринос основним циљевима и идејама Друштва директора  школа Србије. Свесни смо да ће реализација ових циљева бити тешка, али верујемо да је наша мисија часна, племенита и узвишена.
 4. Посебна тема је материјални статус директора и помоћника директора школа и у том смислу захтевамо од Министра просвете да пронађе начин да се хитно повећа додатак  на плату за директоре и помоћнике директора школа. Истичемо да је Министарство просвете доделило председницима синдиката додатак од 12 % а да је за руководиоце остао само мали додатак од 20 %, тј 10 % , чиме је читав систем доведен до апсурда. Овде више никакви аргументи нису потребни , већ да се хитно нешто уради да се ово исправи.
 5. Чланови Управног одбора Друштва директора школа Србије упознати су са проблемом Спортске гимназије. Управни одбор сматра да директор, Школски одбор, ученици,  запослени  и родитељи не могу  сами да реше  проблем  и  зато апелујемо на Министарство просвете, Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране да све учине како би се нормализовао образовно- васпитни процес у Спортској гимназији.

 Седница је завршена у 13 часова

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић,

 

 

Саопштење „ Друштва директора школа Србије“ поводом

актуелне ситуације у основним и средњим школама

 

             Поводом најављене намере Министра просвете да ће просветни радници који су били у штрајку примити плате по учинку „Друштво директора школа Србије“ апелује на Министра просвете да, и у онако тешкој ситуацији за српску просвету, испољи мудрост и стрпљење и не доведе у питање ову школску годину. Директори основних и средњих школа питају шта је Министарство просвете свих ових година учинило да се награде најбољи просветни радници кроз звања која постоје само на папиру , а сада ће све редом кажњавати.

Такође, ако је овај штрајк незаконит, како се тврди из Министарства просвете, зашто нису санкционисани они који су донели незакониту одлуку?

            Сматрамо да у овом тренутку главни проблем школа у Србији и Министарства просвете није проблем надокнаде, већ је главни проблем то што је данас за 700 школа у Србији, 27-и дан рада са часом од 30 минута, што значи да се сваки дан у свакој од тих школа изгубе 2 часа од по 45 минута, тј. 1400 часова дневно, тј. до сада је изгубљено 37800 часова у тзв. законском штрајку. Тих 37800 часова, значи да је, ако се сваки дан у школи одржи 6 часова, до сада изгубљено 6300 наставних дана, односно ако школска година траје 185 наставних дана изгубљене су 34 школске године до сада. Ове губитке за српску просвету неће надокнадити никакво одбијање од плате и од овога ће просвета имати далекосежне негативне последице.

            Овај горући проблем односа према раду и знању који потреса просвету у Србији неће бити решен кажњавањем просветних радника, већ он води у тотални хаос у српским школама, који може, у најмању руку, ову школску годину довести у питање. Процес стицања и преношења знања мора да почива на љубави и поверењу свих актера, и не приличи да се однос између било ког од актера у образовном процесу решава силом и демонстрацијом моћи.

            Ако је Министарство просвете решило да спроводи Закон мора имати на уму да директори школа по чл. 166 КЗ могу бити оптужени за ометање штрајка и да ћемо и ми у процени учинка запослених поступати по закону. Овде је у питању Грански штрајк, и његово решавање је у искључивој надлежности руководства репрезентативних синдиката и Министра просвете. Такође, напомињемо да су и директори школа незадовољни својим професионалним и материјалним статусом и огорчени што се воде преговори о посебном колективном уговору између синдиката и Министарства просвете, а директоре школа, који се ту помињу, нико не представља.

            У том смислу, ми као директори школа апелујемо на све актере да се ова ситуација озбиљно анализира и поручујемо да ако Министарство просвете мисли да ће директори школа бити ударна песница за кажњавање и овакво „дисциплиновање“ просветних радника, ми то нећемо радити.

            Све оне који мисле да се проблеми у просвети Србије могу решавати силом нека прво крену од нас, јер ми више волимо да трпимо неправду него да је чинимо.

 

 У Београду, 9. фебруар 2011.                      УО „Друштва директора школа Србије“

Саопштење са седнице УO "Друштва директора школа Србије" одржане дана 1.2.2011. године у Чачку

 

Гостујући у емисији Упитник Министар финансија госпођа Драгутиновић показала је елементарно незнање из области финансирања образовања.

 1. Утврдила је да се у Републици Србији за образовање не издваја 3.5% БНД већ 5% БНД, укључујући у буџетска средства "родитељски динар" и сопствене приходе. Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се учешћем родитеља могу, али и не морају, обезбедити средства којима се постиже виши квалитет образовања. Ова средства потичу од личних доходака родитеља и не могу се сврстати у средства коју држава обезбеђује из буџета. (На то нас почетком сваке школске године подсећају инспекције и медији, контролишући школе да ли су истакле саопштење да је уплата тзв "родитељског динара" искључиво добровољна. Намена истих је осигурање и обезбеђење ученика а не исплата зарада запослених.) Иначе, износи који се уплаћују по овом основу нокако не могу чинити разлику од 3.5% БНД до 5% БНД.
 2. Сопствени приходи скоро и да не постоје у школама јер је образовање бесплатно за редовне ученике школе. Уколико је министарка подразумевала под сопственим приходима школе издавање школског простора, сагласно члану 5. Закона о средствима у својини Републике Србије приходи остварени по овом основу уплаћују се на рачун извршења буџета РС и не чине буџетска средства намењена само образовању.
 3. И Нацинални просветни савет је утврдио јасним закључком да је садашње финансирање образовања у Србији само пуко одржавање система, и за разлику од министарке, да је издвајање за образовање 3.5% БНД а не 5% БНД. Даље је констатовано и да не постоји могућност икаквог озбиљног развоја са овим процентом издвајања јер 95% издатака за образовање иде на плате запослених у образовању.

 

У Чачку, 2. фебруар 2011. године

УО "Друштва директора школа Србије"


Записник,

са III седнице УО Друштва директора школа Србије, одрђане 9.11.2010. године са почетком у 1100 часова у просторијама РЦ Чачак.

Састанку присуствују: Иван Ружичић, Владан Ницовић, Драган Парезановић, Радмила Прокић и Гордана Каранац.

Оправдано одсутни: Радојка Ђорђевић и Стеван Давидовић.

Седницом председава председник Удружења "ДДШС" Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку.

Констатовано је да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

Дневни ред:

 1. Читање и усвајање записника са претходне седнице
 2. Усвајање Пословника о раду Иправног одбора "Друштва директора школа Србије"
 3. Договор о сазивању I редовне скупштине Удружења грађана "ДДШС"
 4. Питања и сугестије

Дневни ред је без измена и допуна једногласно усвојен.

 1. Записник са претходне седнице прочитан и једногласно усвојен.
 2. председник Удружења, г. Иван Ружичић у уводном излагању упознао присутне о предлогу Пословника о раду УО удружења грађана. Након читања приложеног Пословника присутни су без измена и допуна једногласно усвојили.
 3. Иван Ружичић, дао осврт на досадашњи рад Управног одбора. Додаје да је планирана I редовна седница Скупштине "ДДШС", за 19.11.2010. године са почетком у 1200 часова у хотелу "Морава". Предлог дневног реда Скупштине:
 • Извештај о досадашњем раду "ДДШС"
 • Професионални и материјални статус директора школа у Србији
 • Избор органа УГ "ДДШС"
  • председника Скупштине
  • чланова УО "ДДШС"
  • председника и заменика председника УО "ДДШС"
  • надзорног одбора "ДДШС"
 • Договор о раду за наредни период

Господин Владан Ницовић је образложио своју намеру да поднесе оставку на место председника скупштине УО "ДДШС" због избора на место председника заједнице Економских школа Србије.

За седницу скупштине планирано је да се позову сви чланови и представници Министарства просвете: министар, Др Жарко Обрадовић, помоћник министра за средње образовање Богољуб Лазаревић, помоћник министра за основно образовање Желимир Попов, запослене из Завода за вредновање квалитета образовања, Гордана Чапроћ, Милан Бошковић, представнике Уније синдиката.

Позиви ће бити послати електронским путем за директоре Моравичког округа, док ће остали бити обавештени путем писаних позивница.

Владан Ницовић се обавезао да организује електронску презентацију УГ и дежурство на дан седнице Скупштине.
Тог дана, након скупштине, планиран је и ручак за присутне, трошкове ће сносити чланови удружења из Чачака.

Седница завршена у 1150.

 

Записничар
Гордана Каранац, директор
ОШ "Божо Томић" Пријевор

Председник УГ "ДДШС"
Иван Ружичић, директор
Гимназије у Чачку