Иван Ружичић, професор филозофије

Рођен сам у Чачку 1961. године. Гимназију сам завршио у Чачку 1980. године, а дипломирао сам на Филозофском факултету у Београду, група за филозофију 1987.

Од 1989. до 1993. године радио сам као професор филозофије у Гимназији у Горњем Милановцу. Од 1993.радим као професор филозофије у Гимназији у Чачку. У периоду од октобра 2000. до 2004. био сам одборник у С.О. Чачак задужен  најпре за образовање, а затим за културу. За в.д. директора Гимназије у Чачку изабран сам јуна 2001. године, а за директора у октобру 2002.

У мају 2006. изабран сам за заменика председника Заједнице гимназија Србије.

Поред професионалних обавеза у школи бавим се и питањима која су везана за реформу образовања уопште, а посебно реформом гимназија.

Сматрам да је основа доброг рада школе у:

1. Препознатљивим професорима и ученицима школе,

2. Доброј организацији рада школе, која подразумева прецизно дефинисане    процедуре, које укључују све актере школског живота,

3. Максимална аутономија школе у реализацији основних улога и циљева школе.

У свом професионалном раду полазим од ових претпоставки и сматрам да је то добра основа за постављање култа знања и рада као основних вредности на којима треба да почива једно друштво, као и добра основа за враћање достојанства професији учитеља и васпитача.

Од октобра 2006. до октобра 2010. године био  сам у другом мандату на дужности директора Гимназије у Чачку. Један сам од оснивача и председник Управног одбора удружења „ Друштво директора школа Србије“ са седиштем у Чачку, које је основано 28. августа 2009, а званично уписано у регистар код Агенције за привредне регистре у Београду 23. новембра 2009. и почело са радом од 15. децембра исте године. Циљеви формирања Друштва су залагање за нове идеје у образовању и за бољи професионални, материјални и стручни статус директора образовних установа у Србији.

Од објављених радова који се баве проблемима образовања могу да издвојим следеће:

1. Есеј „Просвета у Србији“, часопис „Република“ од 11 до 22 стране, број 249, од 16-30 новембра 2000. године,

2. Интервју „Просветном прегледу“, текст Традиција као први ослонац,страна 3 , од  5-12 априла 2007. године,

3. Интервју дневном листу „Данас“ од 27.марта 2008.  текст под насловом, „Општа матура –улазница за факултет“,

4. Катарина Дуњић-Мандић, Иван Ружичић, „Приручник за одељењског старешину“,Чачак  2008. године, страна 206, издавач Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-Чачак,

5. Текст „Будућност школе-перспективе гимназије“, научни скуп поводом 175 година постојања Прве крагујевачке гимназије одржан у Крагујевцу 4. децембра 2008, а објављен у Извештају Гимназије у Чачку за школску 2008/09. годину као уводник од стране 5-8,

6. Текст И би Закон у књизи „Критика Закона о основама система образовања и васпитња“, Београд, октобар 2009. године, издавач Унија синдиката просветних радника Србије од стране 9 до стране 19,

7. Текст  „Зашто наставници морају бити носиоци креирања просветних закона и реформе образовања“ , Београд, март 2010. године, издавач Унија синдиката просветних радника Србије, од стране 129-136.

   У децембру 2009. године, од стране Педагошког покрета Србије, добио сам награду „Педагошки критичар године“ за 2009. годину.

  Од 1. октобра 2010. у трећем мандату, обављам дужност директора Гимназије у Чачку, а у другом мандату, од новембра 2010. године , и даље сам на дужности заменика председника Заједнице гимназија Србије.

У Чачку, новембар 2010.                                 Иван Ружичић, проф. филозофије,
                                                                         директор Гимназије у Чачку

                                                        Драгачевска 65, Чачак
                                                         Тел: 032/320-545
                                                               064/210 13 11

Предлог "Друштва директора школа Србије" за решење ситуације у којој се од стране Министарства просвете инсистира на умањењу зарада просветним радницима који су били у штрајку од 7. до 11. фебруара 2011. године, а од стране просветних синдиката се најављује нова обустава рада која дефинитивно може довести у питање ову школску годину и претворити је у најгору, после бомбардовања 1999. године.

Пошто Министарство просвете инсистира на поштовању и примену Закона, а то исто чине и синдикати, директори основних и средњих школа у Србији сада су у позицији да како год поступе по захтеву Министарства просвете у вези исплате другог дела плате за фебруар, биће у прекршају, било према једној или другој страни. У том смислу "Друштво директора школа Србије", које чине директори основних и средњих школа у Србији, који најбоље познају функционисање самог просветног система, а полазећи од тога да се мора наћи најбоље решење за све, предлажемо следеће:

Наиме полазећи од тога да се учинак и реализација рада просветних радника утврђује на гогишњем нивоу, уколико се сада изврши умањење зарада за део месеца фебруара, просветни радници могу да на годишњем нивоу не ураде део наставних јединица и не оцене део ученика, чеме се угрожава школска година. Зато "Друштво директора школа Србије", позивајући се на Закон о раду, чл. 55, 57 и 58, предлаже да се овај проблем реши тако што би се извршила прерасподела радног времена, онако како то предвиђају ови чланови Закона о раду и да се тако реши ова ситуација. Управо члан 57 у ставу 1 предвиђа да се у циљу "... извршења одређеног посла у утврђеним роковима", оно што није урађено у једном периоду, може урадити у другом (у временском периоду од 6 месеци), тако да се за то прво не умањује плата, а и да се ово друго не третира као прековремени рад (чл. 58).

Дубоко смо убеђени да је овакво решење у интересу свих, пре свега самих ученика, и да је засновано на Закону о раду и применљиво у овој ситуацији. Директори школа напомињу да је ово иначе требало радити и редовно, у смислу да се на крају наставне године , када се тачно утврди колико је сваки наставник одржао часова у сваком одељењу, у односу на планиорани број часова, утврди учинак радника и њихова зарада. Напомињемо, да овај предлог иде у том правцу да се учинак и реализација не утврђују у току школске године, већ на крају наставне године.

 "Друштво директора школа Србије" апелује на све да се овај предлог озбиљно размотри и да се његова примена операционализује у циљу превазилажења ове ситуације и спашавања ове школске године.

 

У Београду, 11. марта 2011.

УО "Друштва директора школа Србије"

 

ЗАПИСНИК  СА  ПРВЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 21.12.2010. године у просторијама Друге економске  школе у Београду са почетком у 10 часова.

Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, Светислав Младеновић и Радмило Прокић Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић. Записничар је Ирена Брајевић.

Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.         

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање закључака са Прве редовне Скупштине „ДДШС“
 2. Договор о раду УО за календарску 2011. годину
 3. Питања и предлози

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда чланови су изнели утиске. Директор Д. Недић је  става да је Скупштини „ДДШС“ присуствовао импресиван број чланова и да је добијена подршка господина Лазаревића помоћника Министра просвете за средње образовање и господина Попова помоћника Министра просвете за основно образовање. Директор Томислав Бартолић очекује пријем већег броја чланова и затражио је доставу приступница ради учлањења нових чланова.  Председник УО „ДДШС“   Иван  Ружичић  је  рекао да  организација заснована  на  територијалном принципу омогућава  квалитетан  рад „ДДШС  и да  ће допринети  повећању   броја чланова. Директор Светислав Младеновић  је предложио да се  чланови УО више медијски експонирају  као и да се начелник Школске управе Ниша позитивно изјаснио о  оснивању и  раду „ДДШС“ .

2.После више предлога за рад УО у  календарској 2011. години закључено је да се формира радна група УО  која ће током јануара 2011.године посетити  директоре у Новом Саду, односно председника друштва директора у Војводини, а  ради ширења утицаја  „ДДШС“. Радна група је  у саставу Иван  Ружичић, Ирена Брајевић, Дејан Недић и Томислав Бартолић. Даље је закључено да сви чланови  УО по окрузима упознају директоре са радом „ДДШС“, као и да се друштво представи заједницама школа указујући на  заједнички интерес  и разлоге оснивања који су  изнети на Скупштини у Чачку. Заказана  је и следећа  седница  УО 01.02.2011.године  у Чачку.

3. По трећој тачки дневног реда након излагања директора Спортске гимназије у Београду  и разматрања  питања статуса директора школа УО је  издао следеће саопштење:

 1.  Полазећи од основних циљева друштва, и  желећи да будемо конструктивни партнер Министарства просвете и свих образовних институција нашег система, сматрамо да ДДШС мора бити укључено у израду свих Закона  и Правилника који су везани не само за директоре школа, већ и за остала питања  и проблеме чије решење треба да допринесе развоју нових идеја  и побољшању нашег образовног система. Сви чланови Друштва су спремни на то и свесни су значаја, нe само оснивања, него и квалитетног  рада једног оваквог удружења. Без обзира што су у читавом нашем друштву присутне тенденције девалвирања и негирања основних вредности знања и струке уопште, ми верујемо да су знање и стручност вечите вредности на којима  треба да почива свака здрава заједница и за то ћемо се увек залагати.
 2. Неопходне су хитне измене Закона о основама система образовања и васпитања по питању статуса директора,  у смислу да се радно место   мора „чувати“ за време трајања мандата ( а не само у првом мандату). Такође, треба прецизно дефинисати поглавља која се односе на улогу, одговорност и овлашћења директора школа. Врло често су истицани и поједини чланови новог Закона који имају изразито негативне последице по свакодневно функционисње нашег образовног система. Да би се то спречило или ублажило треба приступити хитним изменама појединих чланова Закона  о основама система образовања и васпитања.
 3. Задатак Управног одбора и свих чланова ДДШС  је да у наредном периоду и поред  рада на омасовљавању  Друштва,  направи и такву организацију рада, којом ће сви чланови Друштва имати могућност да дају пун допринос основним циљевима и идејама Друштва директора  школа Србије. Свесни смо да ће реализација ових циљева бити тешка, али верујемо да је наша мисија часна, племенита и узвишена.
 4. Посебна тема је материјални статус директора и помоћника директора школа и у том смислу захтевамо од Министра просвете да пронађе начин да се хитно повећа додатак  на плату за директоре и помоћнике директора школа. Истичемо да је Министарство просвете доделило председницима синдиката додатак од 12 % а да је за руководиоце остао само мали додатак од 20 %, тј 10 % , чиме је читав систем доведен до апсурда. Овде више никакви аргументи нису потребни , већ да се хитно нешто уради да се ово исправи.
 5. Чланови Управног одбора Друштва директора школа Србије упознати су са проблемом Спортске гимназије. Управни одбор сматра да директор, Школски одбор, ученици,  запослени  и родитељи не могу  сами да реше  проблем  и  зато апелујемо на Министарство просвете, Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране да све учине како би се нормализовао образовно- васпитни процес у Спортској гимназији.

 Седница је завршена у 13 часова

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић,

 

 

ЗАПИСНИК  СА  ДРУГЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 

Седница је одржана дана 01.02.2011. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку са почетком у 12 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић, заменик председника Ирена Брајевић, председник скупштине  Дејан Недић и чланови  УО Томислав Бартолић, и Радмило Прокић  Присутни су и предсатвници Заједница машинских, економских, медицинских и саобраћајних школа школа Србије, Оправдано је  одсутан  Стеван Давидовић и  Светислав Младеновић. Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.           

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“ Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Представљање „ДДШС“ Заједницама школа и разматрање могуће сарадње ДДШС и Заједница школа.
 2. Предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања.
 3. Предлог акционог плана рада „ДДШС“ за 2011. годину.

На седницу су позвани поред чланова УО  и представници Заједница школа. Уз овај позив добили сте и радни материјал за 2. тачку дневног реда и молимо да га проучите и припремите своје предлоге.

 

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.По првој тачки дневног реда представници Заједница школа  подржали су предлог сарадње ДДШС и  Заједница струковних школа истичући заједничке интересе у  побољшању образовног система   изменом Закона о основама ситема образовања и васпитања,  корекцијом  постојећих Правилника као и  побољшањем материјалног статуса директора. Закључак је да се на Скупштинама заједница школе представи рад Друштва директора школа Србије ради даљег ширења друштва. Чланови Управног одбора известили су присутне о посети радне комисије  Новом Саду. Одржан је састанак са Председником Заједница гимназије и председником актива директора Новог Сада.  Успешна сарадња остварена је са председником Заједница гимназија.

2. Разматран је радни материјал – предлог измена Закона о основама ситема образовања и васпитања,потписан од стране Заједнице економских школа и Заједнице гимназија После дуже дискусије усвојен је предлог измене појединих чланова који је у прилогу Записника.

3. По трећој тачки дневног реда након дискусије о изјави  Министра финансија   дате у емисији Упитник на РТС-у  поводом издвајања буџетских средстава за образовање УО је  издао саопштење.

  Седница је завршена у 15 часова

 

Записничар
Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС
                                                                              Иван Ружичић,

Саопштење са седнице УO "Друштва директора школа Србије" одржане дана 1.2.2011. године у Чачку

 

Гостујући у емисији Упитник Министар финансија госпођа Драгутиновић показала је елементарно незнање из области финансирања образовања.

 1. Утврдила је да се у Републици Србији за образовање не издваја 3.5% БНД већ 5% БНД, укључујући у буџетска средства "родитељски динар" и сопствене приходе. Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се учешћем родитеља могу, али и не морају, обезбедити средства којима се постиже виши квалитет образовања. Ова средства потичу од личних доходака родитеља и не могу се сврстати у средства коју држава обезбеђује из буџета. (На то нас почетком сваке школске године подсећају инспекције и медији, контролишући школе да ли су истакле саопштење да је уплата тзв "родитељског динара" искључиво добровољна. Намена истих је осигурање и обезбеђење ученика а не исплата зарада запослених.) Иначе, износи који се уплаћују по овом основу нокако не могу чинити разлику од 3.5% БНД до 5% БНД.
 2. Сопствени приходи скоро и да не постоје у школама јер је образовање бесплатно за редовне ученике школе. Уколико је министарка подразумевала под сопственим приходима школе издавање школског простора, сагласно члану 5. Закона о средствима у својини Републике Србије приходи остварени по овом основу уплаћују се на рачун извршења буџета РС и не чине буџетска средства намењена само образовању.
 3. И Нацинални просветни савет је утврдио јасним закључком да је садашње финансирање образовања у Србији само пуко одржавање система, и за разлику од министарке, да је издвајање за образовање 3.5% БНД а не 5% БНД. Даље је констатовано и да не постоји могућност икаквог озбиљног развоја са овим процентом издвајања јер 95% издатака за образовање иде на плате запослених у образовању.

 

У Чачку, 2. фебруар 2011. године

УО "Друштва директора школа Србије"