ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

                                                За в.д. секретара, госпођу Драгицу Моро

 

                                                                                                Б е о г р а д

                                                                                                Краљице Марије бр. 1

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис бр VII-01-031-сл/2012 од 06.03.2012. год. а у вези са накнадом трошкова за превоз радника

 

            Поштована госпођо Моро,

ми, директори београдских основних и средњих школа смо примили Ваш поменути допис и одржали хитне консултације чланства нашег Друштва, и заузели заједнички став који је супротан од Вашег дописа, а то поткрепљујемо следећим чињеницама и аргументима:

 1. Прво и основно, Ви наводите у допису (који је базиран на основу Закона о раду и Посебног колективног уговора), да је послодавац наших запослених град Београд. То није тачно, јер у члану 2. став 2. Посебног колективног уговора децидирано стоји: „Послодавац у смислу Посебног колективног уговора јесте установа“. Ми као директори установа, се нисмо определили за модел накнаде трошкова за превоз на рад и са рада, на тај начин да се врши уплата за месечну допуну картица за превоз наших запослених.

          Напротив, ми смо се одлучили за модел поштовања члана 25. став 1. Посебног         колективног уговора, који каже: „Запослени има право на накнаду за долазак и   одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски,   приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до 05. у месецу за          претходни месец, уколико се накнаде исплаћују у новцу“

 1. У Закону о систему образовања и васпитања децидирано стоји у члану 159. да се       „... у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за превоз запослених (како стоји у тачки 5. овог члана).

      То је у сагласју са чланом 118. Закона о раду, који каже: „Запослени има право на   накнаду трошкова у складу са општим актом (Посебан колективни уговор) и   Уговором о раду за долазак и одлазак са рада у висини превозне карте у јавном             саобраћају“ (како стоји у тачки 1. овог члана).

 1. Нерешиви проблем настаје и код замене одсутних радника, јер оваквим системом, не постоји модел, којим би се раднику који мења одсутног радника омогућио превоз на рад и са рада.
 2. Велики проблем је и чињеница, да после 16. у месецу није решен проблем превоза, за оне запослене       који након тог дана добијају уговор о раду, јер су дошли на замену, након тог датума.
 3. Посебан проблем овог система превоза је за запослене у школама у неким приградским насељима Београда, као што је на пример Барајево (а и други), јер запослени радници, чак и да желе да користе овај систем превоза, не постоје услови за коришћење БУС ПЛУС картица, јер не постоји превоз у локалу, у многим случајевима.

      Све ово указује на чињеницу, да би било неопходно изнаћи нове моделе, како би се испуниле       законске обавезе према запосленим радницима, а које проистичу из поменутог Закона о раду, као и из Посебног колективног уговора, а тим пре, јер запослени у просвети          припадају групи запослених радника који раде у специфичним условима и посебним         организационим моделима.

      ЗБОГ ТОГА ПРЕДЛАЖЕМО, ДА СЕ БАЗИРАТЕ НА ЧЛАН 159. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, КОЈИ У СТАВУ 2. НАВОДИ, ДА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА МОРА ДА ОБЕЗБЕДИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА КОЈИ НЕ КОРИСТЕ НОВИ СИСТЕМ ПРЕВОЗА, И ДА ПРЕНЕСУ ШКОЛАМА, ТО ЈЕСТ УСТАНОВАМА, ОДНОСНО ПОСЛОДАВЦИМА НОВЧАНА СРЕДСТВА , А СТВАР ЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА, ДА ЛИ ЋЕ ДОБИЈЕНУ НАКНАДУ ОД ПОСЛОДАВЦА (ТО ЈЕСТ ОД СВОЈЕ ШКОЛЕ) ИСКОРИСТИТИ ЗА ЛИЧНУ ДОПУНУ НОВИХ КАРТИЦА ИЛИ ЗА СОПСТВЕНИ ПРЕВОЗ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН.

      Надамо се да ћете наш предлог ставити на разматрање тим пре, јер имамо стални притисак и стална питања директора основних и средњих школа града Београда и то не само наших чланова већ и свих осталих, а у вези са великим поменутим проблемом.

 

                                                                        Председник Скупштине „ДДШС“

                                                                        Дејан Недић, дипл. економиста

                                                               

 

Поштоване колеге,

Замољен сам да говорим на овом скупу, између осталог, речима „ти волиш да говориш“. Прихватио сам, али не из тог разлога, већ због чињенице (коју о мени знају сви који ме познају) да бескомпромисно презирем малограђанштину свих врста, а понајвиш њене постулате „Ћути да се не замериш“ и „Зашто да то урадим ја кад може неко други“. Е, па, ја могу увек и није важно колико кошта, јер је то морални став, без обзира што се можда и овде неће некоме свидети, а он је супротан ономе који описује Андрић, наводећи улогу високог султановог званичника чији је задатак био само да потврђује и одобрава оно што је султан рекао. Тај се функционер зове евет ефендија (на турском је евет- да, тако је; што у последње време многи разумеју јер су модерне турске серије). Нажалост, имамо и ми евет ефендије увек спремне да аплаудирају и повлађују.

Разлог због ког сам одмах прихватио чланство у овом удружењу и што сам прихватио да ово данас говорим, било је моје убеђење да ће ова групација дати могућност да се принципијелно, са поштеном жељом, заложимо за бољитак просвете, а тиме и друштва у целини. То сам мислио стога што нико боље не види и не разуме стање у просвети од оних који је оперативно воде. Не стратешки (то ради неко други), већ оперативно. Дакле, нико боље од нас не види проблеме, нико не може имати делотворније идеје и нико не може дати правце могућих решења као ми. Нико не може боље да увиди неке ствари које у Закону, Правилницима и другим документима не функционишу како треба „на терену“ и да предложи како да се то промени.

Такође, био сам убеђен да третман и статус људи који спроводе најзначајнији сегмент друштвене репродукције (опет морам да се оградим – не биолошке, која, иначе, нама просветарима не иде на руку) буде правичније решен. Иако те ствари личе на синдикалне, оне се не могу тако посматрати зато што њихово решавање побољшава цео просветни систем, јер тај систем није фирма и није му циљ профит. А ако у том систему ствари нису постављене како ваља и ако су ослоњене само на ентузијазам или, пак, слепо послушништво, он се мора урушити, пре или касније. Директори школа нису директори јавних предузећа или привредних фирми који су бирани по принципу заступања интереса политичких групација или власника који их бирају, већ су то најугледнији и најпоштованији људи из педагошких колектива, дакле оних који стварају друштво какво ће бити за десет или двадест година. Ако држава сад те људе не подржи и не оснажи, већ их стави у положају дежурних криваца, добро засеца грану на којој седи. А ако нас тера да морамо да се, како нам некад кажу, „сналазимо“ као менаџери, иза чега стоји најчешће чињеница да морамо да шверцујемо, ситуација се и у моралном смислу урушава. При томе, дреге моје колеге, држава, да би поштовала себе и просветни систем, мора да поштује директоре школа. Ко да у друштву буде поштован, ако не ми и рецимо лекари. А да ли смо поштовани ако новчано није вреднован наш рад, наш став, ми као друштвени путокази за стотине хиљада родитеља и ђака? А да ли смо поштовани ако сви имају право да забушавају, да се буне, да упере прстом на нас бранећи тако своје право на нерад, ако имају право да се обрушавају на нас, а ми немамо ни право, ни инструменте да реагујемо? Ја хоћу да верујем да држави требају јаки, морални и храбри директори, спремни да друштву дају најбоље од себе, али онда држава мора да их подржи и да им се одужи. А ово удружење, очито, мора поставити захтеве .

Ево примера неких лоших решења које бисмо, по мени, морали да мењамо:

Држава каже да ће чувати радно место директору, али само први мандат. Да ли то значи, поштоване колеге, да држава каже да директор не би требао да се кандидује за други мандат? Да не би требало да директор буде неко ко је већ био један мандат - „дај да проба и неко други“. Да ли то држава мисли да директор не ваља у другом или неком наредном мандату? Па ми, који радимо овај посао, знамо да је први мандат тек сналажење и учење, а да директор постаје парви способни оперативац, спреман за све врсте послова, управо кад крене у други мандат. И, сад, узмите ситуацију да из неких разлога директор не би више да ради тај посао, било да је схватио да није дорастао новој ситуацији, да се разболео, да су му се промениле породичне или неке друге околности због којих не може више квалитетно да ради овај посао и да је најбоље и по школу и по њега да не буде више директор. Да ли ће он поденети оставку? Па неће. Не може. Како да поднесе оставку кад тиме у ствари даје себи отказ и иде на улицу, у годинама кад није једноставно тражити нови посао. А да му је радно место сачувано била потпуно другачија ситуација. И иначе, због чињенице да је на радном месту које му не оставља одступницу, неће предузимати ни радикалније захвате за које је сигуран да школи доносе бољитак, али њему непопуларност. Зато стално има осећај мачке притеране уз ћошак. Дакле, држава је увела контрапродуктивно решење.

А сад су још ту и нови захтеви који се тичу стандарда, директорског испита, нових закона у многим областима... Нових 29 стандарда говоре да директор треба да буде способан да у себи обједини енциклопедистичка знања и способности више људи, односно да буде прави суперхерој (да ли одмах да набавимо бетменов и суперменов костим?), за разлику од наставника који полажу лиценцу тако да сви то, у принципу, прођу, изузев ако нису баш ибацили ђака кроз прозор или уместо хемије предавали географију, показујући да ни интуицијом не могу назрети значење речи методика наставе.

Онда, ми имамо обичај да се, када се питамо, патриотски понашамо према својој струци, па ако се, рецимо, пита историчар, онда ће све морати да буде у историјско, ако се пита математичар, ништа неће смети да прође без рачуна, а ако се пита комуниколог, неће уопште бити важно да ли у излагању наставника има материјалних грешака, већ каква је кoмуникација са ђацима. Наравно, држава мора да постави општи ниво знања и из историје и из математике, без обзира на струку ђака и не треба да претера, али, исто тако, не треба у име психологије или нечег другог - све друго, а не оно што је есенција дате образовне групе.

Шта је са ванредним ученицима који имају право да се школују бесплатно, а нама нико неће да плати за то? Не, нисмо ми против уставног принципа да сви имају право на бесплатно школовање (па ни наши редовни ђаци се школују бесплатно), али ко ће нама да плати да бисмо долазили суботом и недељом да држимо консултативну наставу, ко ће нас директоре да правда што терамо наставнике на нешто што немамо право.

И тако даље и тако даље .........има много питања...

Ја сам прошли пут реаговао не на стратешко излагање помоћника министра него на вас – колеге, јер уместо да постављамо питања која се нас тичу, ми се бавимо стратешким стварима, композицијом датог дела министарства, шта они намеравају да раде, шта ће бити 2020., да ли се васиона шири или скупља итд... Он, човек, прича оно што га питамо, али ми смо ти који неће да питају оно што треба. Не кажем да и ту нема питања на која треба добити одговор, али има много хитнијих и много тежих. Ми смо ти који нећемо да се замеримо и питамо претпостављене о нашим правима и захтевима, не реагујемо нпр. на један од предлога да нам плата буде мања него сада, већ се понашамо као онај критичар цара који му је постављао питање: „А зашто сте царе ви тако лепи и паметни“?

Хоћемо ли ми, дакле, бити удружење које ће се заложити код надлежних за оно што сви и знамо и у души осећамо да треба, хоћемо ли ми то артикулисати или ћемо бити евет удружење у које смо ушли да би сачували ону страшну и феноменалну фотељу, па није важно под каквим условима? Уколико је одговор негативан мени ту није место.

*Текст је писан за говор а не за читање па тако и схватите његов стил.

Београд, 23.03.2012

Веселин Вуковић, директор ТШ „Нови Београд“

 

ЗАПИСНИК  СА  ПЕТЕ    СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

Седница је одржана дана 26.12.2011. године у просторијама Основне школе „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу  са почетком у 13 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“  проф. Иван  Ружичић, заменик председника  проф. Ирена Брајевић, председник скупштине  проф. Дејан Недић и чланови  УО  проф. Светислав Младеновић и  проф.Радмило Прокић.  Присутни су и  председник  Заједнице економских  школа Србије професор Владан Ницовић и  професор Милибор Саковић  директор Прве економске школе у Београду. Оправдано је  одсутан  проф. Стеван Давидовић  и проф.  Томислав Бартолић.  Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.            

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године
 2. План рада за 2012.годину
 3. Разматрање захтева дневног листа „Пресс“
 4. Питања и предлози
 5. Разно

          Дневни ред је једногласно усвојен.

     1. Записник са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године  је усвојен једногласно.

      2. По другој  тачки дневног реда председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић је  изложио да се  на основу мишљења и дискусија чланова Скупштине могу се формулисати следећи закључци на основу којих се може саставити План рада за 2012.годину:

 1. Потребно је и даље да задатак Управног одбора и свих чланова Друштва буде омасовљење и повећање броја чланова. Наиме, без обзира што се број чланова Друштва у периоду између две Скупштине више него удвостручио, ради боље и лакше реализације циљева Друштва, а и да би се ефикасније показали потенцијали Друштва неопходно је и да се даље ради на повећању броја чланова. У том смислу чланови УО су добили конкретна задужења која треба да се реализују у 2012. години.
 2. Оцена свих чланова присутних на Скупштини је да по питању материјалног положаја директора и помоћника директора школа ништа није урађено од стране Министарства просвете и науке. Скупштина је донела једногласну одлуку да се додатак на плату за директоре школа мора хитно повећати са 20% на 30% и да то буде минимум наших захтева. Садашњи додатак на плате директора школа од 20% у односу на професоре је срамно мали и дестимулативан у односу на одговорности и обавезе које директори школа имају у образовном систему.
 3. Предлог је и да се Друштво директора школа Србије, у наредном периоду више бави стручним питањима, разменом искустава и конкретним предлозима како да наш образовни систем учинимо ефикаснијим, економичнијим и рационалнијим у свим његовим сегментима. Сматрамо да су директори школа најпозванији да уоче текуће проблеме у нашем, образовном систему, али и да предложе решења за те проблеме. Ово је прави начин да Друштво буде прихваћено од стране образовних институција и социјалних партнера и покаже све своје могућности.
 4. Задужује се Управни одбор да направи детаљан акциони план за 2012. годину који би укључио задужења за реализацију циљева Друштва и предлоге за евентуалне промене Статута „ДДШС“ у циљу боље организације рада.

 После дуже дискусије једногласно је усвојено да Акциони план УО „ДДШС“ треба да садржи  следеће активности:

-   Оснивање секција, односно  одржавање стручних скупова са темама рационализазије, ефикасности  и економичности образовног система у Србији, последице  и ефекте забране пушења у установама образовања и васпитања, потребе  установа за ,запосленима  који би били  распоређени као  сервисери рачунара , односно допуна фонда  часова наставника  информатике  распоређеним на пословима администратора меже   ;

-    Обавештавање свих  директора  Србије о постојању и циљевима   удружења „ДДШС“ преко постојеће мреже информисања, односно Школских управа

-     Повезивање са Друштвом директора Словеније;

-     Ажурирање базе података и праћење броја чланова;

-     Посета Новом Пазару;

3. По овој тачки дневног реда  после излагања проф. Дејана Недића и проф. Ирене Брајевић  једногласно је одлучено да се   успостави сарадња са  дневним новинама „Пресс“ укњучењем у пројекат „Стоп насиљу у школама“  као и да се  именују   проф. Дејан  Недић, проф. Милибор Саковић и проф. Ирена Брајевић,   да  заступају   удружење „Друштво директора школа Србије“ у именованом пројекту, а  по прибављеном мишљењу  УО „ДДСС“.

4. Ради повећаног обима посла због   одржавања и ажурирања података  сајта   удружења „ДДСС“.   једногласно је одлучено да се ангажује пословни секретар.

5. По петој тачки дневног реда разматрале су се  последице и ефекти на ученике    емитовањем рекламе  за „Јелен пиво „   на „Првој телевизији“. Закључено је да се  истом пропагира  употреба алкохола стављајући гледаоца ,  односно дете, у ситуацију да прави избор поклона који би желео да добије ,   књига као поклон  или   конзерва  пива  као поклон,  са нагласком да је пиво управо оно што желимо. Одлучено је да се председник УО  „ДДСС“ информише и затражи објашњења од  надлежних .

Даље је изнет пред чланове УО текст  Преднацрта стандарда компетенција који је достављен директорима школа у Београду  са   захтевом  да се директори  о Пренацрту изјасне. Проф. Ирена Брајевић је изнела да је Законом о основама система образовања и васпитања  задатак израде стандарда поверен Заводу  за вредновање квалитета образовања  и васпитања.  Даље је изјавила  да нема информације ко је израдио  Преднацрт стандарда компетенција  јер надлежна институција није а вероватно и  не би била   тако неозбиљна  у сачињавању стандарда, којим би се    провера законитости  рада директора давала   на  разматрање деци, а не судовима и правницима, као што је поступљено  у овом тексту стандарда  компетенција директора. . Одлучено је да проф. Ирена Брајевић сачини нацрт мишљења који ће се размотрити  и доставити Школској управи.

 

Седница је завршена у 15 часова  и 30 минута.

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић

 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА У.Г.«ДДШС»

 

Седница је одржана дана 20.02.2012.године у просторијама  Осме београдске гимназије, са почетком у 14 часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Управног одбора:проф.Иван Ружичић,проф. Ирена Брајевић,проф.Дејан Недић,проф. Светислав Младеновић и проф. Томислав Бартолић.Одсутни:проф. Радмило Прокић и проф. Стеван Давидовић.Седници присуствују и чланови «ДДШС»: проф. Милибор Саковић, проф. Александар Андрејић и проф. Владан Ницовић.

Констатује се да је присутно 5 од 7 чланова  У.О. и да У.О. може пуноважно да ради и одлучује.

Седницом председава  председник У.О.»ДДШС», проф. Иван Ружичић  који предлаже следећи

                                             ДНЕВНИ РЕД:

1.Припрема  стручног скупа «ДДШС» у марту 2012.год.

2.Извештај са скупа у листу «Press» од 13.2.2012.год.

3.Активности У.О. на повећању чланова «ДДШС» и на размени искустава са сличним удружењима из других земаља

4. Питања и предлози

 Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

1.ТАЧКА

У складу са акционим планом рада «ДДШС» за 2012.годину,У.О.организује стручни скуп са темом:»Економичнији,ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији.» Скуп ће бити одржан 23.марта 2012.године у свечаној сали  Прве београдске гимназије у Београду.Позиви за све чланове «ДДШС»  биће упућени  до 24.02.2012.године,а до 16.03.2012.године на G-mail Друштва треба да се пријаве чланови  који ће имати  реферате на том скупу.У.О. ће се састати 23.03.2012.године у 10 30 часова у Првој београдској гимназији , да сачини листу излагача и план за реализацију овог скупа.

Циљ овог скупа  је да се демонстрира и афирмише потенцијал чланова «ДДШС»  да раде на уређењу и побољшању образовног система у Србији , што ће на својеврстан начин показати  неопходност да се «ДДШС» прихвати као партнер који се одговорно  односи према образовању и просвети у Србији.

 2.ТАЧКА

Извештај са стручног скупа у листу «Press» од 13.фебруара 2012.године у име делегације «ДДШС» која је присуствовала том скупу дала је проф. Ирена Брајевић:

«Састанак је одржан дана 13.02.2012.године са почетком у 12 часова у просторијама дневног листа «Press», у присуству директора, господина Бранка Миљуша;главног уредника,господина Вељка Лалића;министра просвете Др Жарка Обрадовића; начелника републичке инспекције, господина Велимира Тмушића;директорке «Уницефа»,госпође Јудит Рајхенберг; председника  Фондације «Дивац»,госпође Снежане Дивац; председника Синдиката образовања Србије, господина Бранислава Павловића;директорке градског центра за превенцију суицида, госпође Бранке Кордић и представника У.Г.»Друштво директора школа Србије»:проф. Ирене Брајевић, заменика председника У.О.»ДДШС»,председника Скупштине проф. Дејана Недића и проф. Милибора Саковића, члана «ДДШС».

Након представљања и упознавања и уводне поздравне речи директора,господина Бранка Миљуша и главног уредника, господина Вељка Лалића, учесници Коалиције су се појединачно обратили присутнима и изнели конкретне предлоге  за заједничке пројекте и акције при чему су се разматрали приоритети за следећи састанак.Разматрани су конкретни предлози листа «Press» као и носиоци за поједине акције,организовање трибина, састављање циркуларног акта о поступању у случају насиља,позивање познатих спортиста,увођење часа посвећеног борби против насиља,разматрање законских прописа и измена истих и тд.

Учешћем у расправи по појединим темама представници «ДДШС» су изнели предлог за потребом интензивног рада  са родитељима чија деца испољавају  насилничко понашање у школама и угрожавају права осталих ученика  јер према садашњим обавезама родитеља које проистичу из прописа, школа нема могућност да  примора родитеља да интервенише на прави начин у случајевима чињења  насиља над другим учесницима образовно-васпитног процеса.Постигнут је договор  да ће следећој седници Управног одбора «ДДШС» присуствовати и директор Фондације «Дивац» а ради осмишљавања конкретних акција и упознавања са проблемима насиља у школама.

Састанак је завршен у 14 часова и 30 минута.»

 Чланови Управног одбора су прихватили Извештај и констатовали да је добро што је «ДДШС» учесник у овом пројекту, јер може дати практичне и конкретне предлоге у реализацији циља због кога је ова акција  организована.

3.ТАЧКА

           Чланови Управног одбора су добили конкретна задужења у раду на омасовљењу чланства и представљању «ДДШС» у Крагујевцу, Новом Пазару,Сјеници,Тутину и Новом Саду.Чланови «ДДШС» раде и даље на успостављању сарадње са сличним удружењем из Словеније у циљу размене изкустава у раду.

 4.ТАЧКА

            Чланови У.О. су информисани о ангажовању  пословног секретара «ДДШС» од 01.02.2012.године и његовим обавезама у раду. Такође су упознати са стањем чланарине и дат је предлог који је једногласно усвојен да се свим члановима који нису уплатили чланарину пошаље писмено обавештење о висини и начину уплате чланарине, са профактуром за уплату чланарине у наредних 15 дана.Стање на рачуну «ДДШС» на дан 06.02.2012.године је 51.857,00 динара и у току је израда  завршног рачуна за 2011.годину који ће бити урађен у законском року.

             Члан «ДДШС» Милибор Саковић је обавестио У.О. да је , на захтев Математичког факултета из Београда , предложио директора О.Ш.»Браћа Барух» из Београда за члана Комисије за израду тестова за основне школе, које припрема овај факултет.

              Седница је завршена у 15 15 часова.

                                                                            

Записник сачинио
Иван Ружичић, проф  

                                            Председник У.О.»ДДШС»
Иван Ружичић, проф.

 

Закључци са Друге редовне Скупштине „Друштва директора школа Србије“ која је одржана 7. децембра 2011. у Београду

На основу мишљења и дискусија чланова Скупштине могу се формулисати следећи закључци:

 1. Потребно је и даље да задатак Управног одбора и свих чланова Друштва буде омасовљење и повећање броја чланова. Наиме, без обзира што се број чланова Друштва у периоду између две Скупштине више него удвостручио, ради боље и лакше реализације циљева Друштва, а и да би се ефикасније показали потенцијали Друштва неопходно је и да се даље ради на повећању броја чланова. У том смислу чланови УО су добили конкретна задужења која треба да се реализују у 2012. години.
 2. Оцена свих чланова присутних на Скупштини је да по питању материјалног положаја директора и помоћника директора школа ништа није урађено од стране Министарства просвете и науке. Скупштина је донела једногласну одлуку да се додатак на плату за директоре школа мора хитно повећати са 20% на 30% и да то буде минимум наших захтева. Садашњи додатак на плате директора школа од 20% у односу на професоре је срамно мали и дестимулативан у односу на одговорности и обавезе које директори школа имају у образовном систему.
 3. Предлог је и да се Друштво директора школа Србије, у наредном периоду више бави стручним питањима, разменом искустава и конкретним предлозима како да наш образовни систем учинимо ефикаснијим, економичнијим и рационалнијим у свим његовим сегментима. Сматрамо да су директори школа најпозванији да уоче текуће проблеме у нашем, образовном систему, али и да предложе решења за те проблеме. Ово је прави начин да Друштво буде прихваћено од стране образовних институција и социјалних партнера и покаже све своје могућности.
 4. Задужује се Управни одбор да направи детаљан акциони план за 2012. годину који би укључио задужења за реализацију циљева Друштва и предлоге за евентуалне промене Статута „ДДШС“ у циљу боље организације рада.

 

У Горњем Милановцу, 26. децембра 2011.                                          Председник УО „ДДШС“
Иван Ружичић, професор