МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                За министра, господина, проф. др. Жарка Обрадовића

                                                                                                           

                       

                                                                                                        Б е о г р а д

 

ПРЕДМЕТ: Реаговање „Друштва директора школа Србије'' на изјаву помоћника  министра за основно образовање у листу „Прес“

 

           

 

Поштовани господине Министре,

на хитној седници Управног одбора, одржаној на захтев великог броја директора основних школа, због поменуте изјаве помоћника министра, овим путем Вам се обраћамо са циљем да искажемо незадовољство и огорчење поводом   дела интервјуа Вашег помоћника за основно образовање, господина Желимира Попова, који је у недељу, 13. маја 2012.г. у листу „Прес“ увредио и повредио личност директора основних школа у Србији када је говорио о отказивању прославе матураната основних школа и изјављујући следеће( цитирамо):

„Нова правила о прослави матуре наговештавали смо још од септембра. У позадини су други разлози, пре свега новац који директори узимају у договору са ресторанима, а не наводни хигијенски, просторни или сигурносни услови које сада наводе“.

Није спорно, чак је и јасно, да се наредба нашег Министарства мора поштовати, и неоспорно је да ће већина директора то и учинити, али оваква непримерена изјава помоћника министра вређа достојанство сваког директора основне школе.

Желимо да верујемо да речи помоћника министра нису пренесене веродостојно и да није тако мислио, да је то новинарска слободна интерпретација. У противном, то није добро ни за наше Министарство, ни за поменутог помоћника министра, а поготово не за директоре основних школа.

Сматрамо да смо ми директори, а и сви ви у Министарству на истом путу, у истој причи и на истом задатку, да смо потребни једни другима у ова тешка времена, да се морамо разумети, да морамо сарађивати, да се морамо договарати - јер само заједничким снагама можемо допринети оном што је најважније, а то је васпитање и образовање наше деце.

Баш због тога и реагујемо и надамо се да није истина да је помоћник министра у овом делу интервјуа мислио како је пренето. Молимо Вас да са њим обавите разговор у вези са поменутим случајем и пренесете му наш став, и нашу молбу да демантује спорни део интервјуа .

 

                                                       УО „Друштва директора школа Србије“

                                               

 Записник са VII редовне седнице УО"ДДШС"-15.мај 2012.

 

    Седница је одржана у уторак, 15.05.2012.године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку, са почетком у 1300 часова. Седници су присуствовали председник , проф. Иван Ружичић и следећи чланови Управног одбора: проф. Ирена Брајевић, проф. Дејан Недић, проф . Светислав Младеновић и проф. Радмило Прокић, док су оправдано одсутни проф. Томислав Бартолић и проф. Стеван Давидовић. Констатује се да постоји кворум-присутно је 5 од 7 чланова , тако да Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује. Седници су присуствовали и члан Надзорног одбора, проф. Мирослав Мандић, као и чланови „ДДШС“: проф. Милибор Саковић, проф. Владан Ницовић и проф. Слободан Николић. Седницом је председавао   председник Управног одбора “ДДШС“, проф. Иван Ружичић, који је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Извештај са припремног регионалног састанка Асоцијације директора школа у Сарајеву, 27. и 28.04.2012.год.

2.Разматрање предлога о формирању Удружења грађана „Коалиција против насиља“

3.Стандарди за лиценцирање директора

4.Предлози за даљи рад Управног одбора

5.Текућа питања

    Проф. Дејан Недић је предложио да се под тачком 5. а поводом изнетог става помоћника Министра просвете у листу „Press“ од 14.05.2012.године, упути протест „Друштва директора школа Србије“.

   Предложени дневни ред усвојен је једногласно, са наведеном допуном под тачком 5.

    Председник УО је упознао присутне да записник на овој седници води пословни секретар Удружења.

I ТАЧКА

    Проф. Владан Ницовић је известио УО о припремном регионалном састанку Асоцијације директора југоисточне Европе, одржаном 27. и 28. априла у Сарајеву, на коме је требало да се делегације упознају и одреде теме за састанак у новембру ове године.

     Представљајући српску делегацију, председник Скупштине, проф. Дејан Недић, говорио је о оснивању Удружења и колегу Ницовића представио као једног од оснивача 2009.године- он се осврнуо на Статут и циљ Удружења. Примећено је да су присутни били заинтересовани за неке од идеја „ДДШС“. Другог дана рада формирана је Комисија са по једним представником сваке земље, која је урадила концепт конференције. Дефинисане су теме за реализацију на Регионалној конференцији у новембру. О предложеним темама и радионицама чланови се могу детаљно упознати из писменог извештаја делегације „ДДШС“, који је дат на сајту Друштва.

     Закључак је да свако удружење може повести 20 до 40 директора. Ми то можемо урадити наспрам средстава које буду определили ЕSHA, OSCE и домаћин. Наш је предлог да се иде са тридесетак учесника а да се благовремено све дефинише.

     Проф. Ирена Брајевић је изнела став да је код формирања делегације требало водити рачуна о родној равноправности и учешћу жена и да би волела да је била тамо; да је УО требао одлучити о саставу делегације и да не воли одлуке које нису колективне. Мишљења је да је потребно да „неко еминентан“ представља државу ( неко са факултета, из Министарства....) и да је Друштво лоше представљено, са чим се нису сложили учесници конференције, проф. Дејан Недић и проф. Владан Ницовић уз напомену да се може прибавити и мишљење проф. Радака.Професор Ирена Брајевић је нагласила да у Европу треба изаћи у најјачем саставу, да има право на свој став и да ће га заступати у Управном одбору.

    Проф. Милибор Саковић је питао да ли је услов био да предавач буде неко од директора, а како је одговор био негативан, рекао је да Друштво одлучује о томе. Највећи страх који има био би да изађе чланак да су директори узели новац да „неко еминентан“ држи предавање. Зато се не би упоређивао са Хрватском, Словенијом...Није срамота што немамо пара.

    Проф. Владан Ницовић је рекао да су теме предложили Словенци, онда Хрвати па колега из Бања Луке, да нико није поставио питање пара па се дошло до закључка да котизације и нема.

    Проф. Светислав Младеновић је рекао да је стекао утисак да не верујемо у себе , у људе који су нас тамо представљали, са којима смо кренули да водимо битку и плодови рада се осећају. Ако не верујемо човеку на челу Удружења, значи да не треба да нас представља него да тражимо неког другог. Мисли да треба прекинути са том причом, да је бачена „зла кост“, да Иван Ружичић треба пре свих да представља нас на том регионалном састанку.

    Професор Иван Ружичић је истакао да жели да пита проф. Ирену Брајевић да не остане неразјашњено, који је њен извор информација. Питао је да ли идемо тамо да нам неко држи предавање (еминентни професори) или да размењујемо искуства? Истакао је да је био на службеном путу у Италији, да је састав делегације предложио он и то једног представника основних и једног представника средњих школа-речено је два а он је одлучио да иде и трећи-председник Скупштине. Није схватио да се иде међу академике и њега не интересује хонорар већ како да се унапреди систем. Рекао је да ће сви извући поуке из овога. Затим је констатовао да имамо предложене теме и питао колико ће то да нас кошта...

        Проф. Милибор Саковић је приметио да је хаотично што су на конференцији предлагане теме и предавачи.

    Проф. Ружичић је питао је ли у реду ова тема: Економичнији и ефикаснији образовни систем и финансирање образовног система- статус директора и рекао да кроз доприношење ефикаснијем и економичнијем образовном систему у Србији афирмишемо Друштво, доприносимо образовном систему.Треба истаћи шта су циљеви Друштва.

    Проф. Дејан Недић је рекао да се ту вуче паралела како функционише свих шест Асоцијација.

    Уз констатацију да треба сачекати кораке из Сарајева , председник УО је предложио да се Извештај усвоји. Са 4 гласа ЗА и 1 ПРОТИВ( проф. Ирена Брајевић), УО је донео

ОДЛУКУ

    Усваја се Извештај делегације „ДДШС“   коју су сачињавали проф. Дејан Недић, проф, Владан Ницовић и проф. Витомир Радак, са припремног регионалног састанка Асоцијације директора школа из југоисточне Европе, одржаног 27. и 28.04.2012.год. у Сарајеву.

II ТАЧКА

   Поводом предлога о формирању удружења грађана „Коалиција против насиља“, проф. Ирена Брајевић је рекла да се мисли о формирању паралелног удружења, проф. С.Младеновић да Фондација „Дивац“ тражи представнике од свих који су били на састанку, а проф. Р.Прокић да би ми „добили родитеља у том смислу“. Проф. Милибор Саковић је био мишљења да г-ђа Дивац треба да направи удружење, а „ДДШС“ може потписати са њима споразум о сарадњи и послати представника. Нема потребе за учлањењем.

    УО УГ“ДДШС“ разматрао је предлог УГ „Коалиција против насиља“ и донео

ОДЛУКУ

    УГ“Друштво директора школа Србије“ не може улазити у друга удружења. Идеја о формирању УГ „Коалиција против насиља“ је добра и УГ“ДДШС“спремно је да сарађује као равноправно удружење а могуће је да ће одредити и свог представника за ту сарадњу, ако се то од нас затражи.

III ТАЧКА

    Проф. Владан Ницовић је известио да је у петак, 11.05.2012.године добио позив од Завода за унапређење образовања и васпитања за формирање комисије , чији је задатак да се израде стандарди за рад директора школа. Министарство просвете је пре неколико дана упутило Заводу захтев за израду тих стандарда, а основ за тај рад је енглеска верзија стандарда и обука коју је прошло 20 директора и 10 саветника из Србије. Ове стандарде као „ДДШС“ већ смо имали прилике да коментаришемо; неке од наших примедби су већ усвојене јер се више не налазе у почетном документу. Формирана је Комисија , за председника изабран професор са Економског факултета Небојша Јанићијевић и предложено је да за 7 дана изнесемо предлоге и примедбе на предложени документ.

      Председник УО је предложио, а УО прихватио и донео

Закључак

да се уз пропратно писмо свим члановима „ДДШС“ пошаљу поменути стандарди, а они да своје примедбе доставе на Е-маил Друштва до суботе, 19.05.2012.године.

IV ТАЧКА

     Председник УО је известио да су почетком марта упућене на 80 адреса профактуре за уплату чланарине, а после семинара који су одржали представници Заједнице економских школа на 194 адресе упућени су позиви за учлањење са приступницом. Враћање одговора је у току . До сада је преко 230 директора уредно потписало приступнице. На рачуну „ДДШС“ налази се 196.809 динара. Поменуо је донације Завода за уџбенике и наставна средства у износу од 100.000 динара и „Robocop doo“ у износу од 20.000 динара.Члановима УО председник је поделио текст захтева за донацију, да их проследе својим сарадницима. На пут у Нови Пазар, у циљу омасовљења чланства ће се сачекати. Извештај са стручног скупа од 23.03.2012.године налази се на Сајту „ДДШС“ и „Озон радија“ као база и треба га презентовати и причати о њему, свако у својој средини.

    На реду је припрема састанка у Сарајеву.

V ТАЧКА

  • Професор Дејан Недић је изнео неслагање и протест поводом обраћања помоћника Министра за средње образовање, Желимира Попова, у листу „Press“ – текст од 14.05.2012.године: „Поједини директори изврдавају прославу мале матуре у школи“, истичући да се ради о ружном и непримереном тексту.

    Професори Иван Ружичић и Светислав Младеновић су предложили да „ДДШС“ изда саопштење поводом изјаве помоћника Министра у листу „Press“, у коме ће се рећи да је непримерено давати паушалне оцене; да на овај начин помоћник Министра не поштује ни Министарство у коме ради а ако зна да такви случајеви постоје, треба да их објави.

     Проф. Милибор Саковић је додао да „ДДШС“ подржава Одлуку Министарства просвете да се мала матура не слави у кафанама, као и друге одлуке које унапређују образовни систем.

     Професор Мирослав Мандић је изнео да је достављен један „ригидан“ допис и питао-шта је са школама које немају простор а желе да прославе матуру, како је легализовати у студентским центрима нпр?

  • Професор Владан Ницовић је обавестио УО да је имао разговор са председником Уставног суда на тему решавања статуса директора школа и предложио да се уприличи састанак дела УО са председником Уставног суда и изнађе начин за решавање тог питања.
  • Професор Дејан Недић је коментарисао да је члан УО, Стеван Давидовић, од 7 одржаних седница УО био присутан на две и истакао да је потребно да председник УО обави разговор са њим везан за његов даљи ангажман у УО“ДДШС“.

Председник је закључио седницу у 1540 часова.

Записничар            

___________

Јасминка Ницовић

Председник УО“ДДШС“

__________________

Иван Ружичић, проф.

У Чачку, 17. маја 2012. године

Економичнији, ефикаснији и уређенији образовни систем у Србији

 

          Подстакнут темом овог стручног скупа, решио сам да узмем учешће у раду истог, како бих пренео нека добра и позитивна искуства и указао на могућности уштеде у појединим сегментима рада школа.

        У ОШ“Свети Сава“ у Чачку је од 2005. Године почела са радом котларница на гас. Уштеде које школа остварује на позицији „сталних трошкова“ у буџету су значајне. Ако се погледају могућности поменуте котларнице онда ће бити јасно и зашто. Наиме, њен рад се може програмирати,тако да потрошач одређује колико сати и када ће систем радити. Некада је потребно да ради 10 сати а некада можда и само 2 сата. Викендом се може одредити да не ради. За време топлијих дана, као и за време распуста такође. За време зимског распуста не мора бити укључен ,а ако је спољашња температура испод -7 систем се сам активира у најекономичнијем режиму. Поменута котларница задовољава и веома строге еколошке критеријуме. Из предходних карактеристика, јасно се могу сагледати предности овог система за грејање. Примера ради, рачуни за грејање у 2011.ој години износили су:

Јануар = 319 512,12
     Фебруар  
= 309 630,15      Март
= 275 492,02       Април = 111 950,73
Мај
= 30 943,86      Јун = 6 387,18      Јул 
= 6 387,18
      Август = 6 387,18 
Септембар   
= 6 387,18     Октобар = 155 435,80
    Новембар  
= 366 049,34
      Децембар  
= 414 723,66

Квадратура која се греје у школи је око 5 000 квадрата. Збирни рачун за 2011. годину је 2 009 287,40 динара.

        Упоредимо ове рачуне са другом школом, сличне квадратуре, која се греје преко градске топлане, и сваког месеца плаћа рачун за грејање према квадратури. Једна школа која има 4 627 м2 сваког месеца добија рачун за грејање у износу од 540 108,04 динара, што на годишњем нивоу износи 6 481 296,48 . Примећује се да је грејна површина ове школе нешто мања а рачун за грејање више од 3 пута већи !!!

       Напомињем да је сама инвестиција котларнице на гас износила око 7 000 000 динара, па се простом рачуницом долази до закључка да се та инвестиција отплати за мање од 2 године кроз уштеду.

       Ово је само један пример како је могуће значајно умањити трошкове у школама. Ако је циљ имати што економичнији и ефикаснији образовни систем у Србији, онда је сигурно један од начина да се иде ка том циљу, изградити што више оваквих котларница по школама. Надам се да ће многи од вас пронаћи начин да убеде локалне власти или Министарство да финансирају сличне пројекте.

                                              

                                                                                                                                Мирослав Мандић, директор ОШ“Свети Сава“ -Чачак   

Стандарди компетенција директора

У периоду од 5.2. до 12.2.2012. двадесет директора основних и средњих школа, пет просветних саветника из Школских управа, и пет представника Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вреднновање квалитета образовања, боравило је у студијској посети Лондону и имало обуку о Стандардима компетенција директора.

Стандарди обухватају следеће области:

1.ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ДОКУМЕНАТА У ОБРАЗОВАЊУ

2.РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

3.ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ

4.УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА

5.ПРОМОЦИЈА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА И ДОБРОБИТИ УЧЕНИКА

6.САРАДЊА СА ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, ДРЖАВНОМ УПРАВОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

7.ИЗГРАДЊА ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

8.ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Стандарди описују главне задатке и компетенције потребне за ефикасно управљање школом.

Стандарди компетенција служе као основа за обуку директора школа, квалитетнији систем лиценцирања и ефикаснији професионални развој.

Нагласак је на улози директора као образовног лидера који је одговоран за наставу, учење и напредовање школе.

Обука се пре свега заснива на самоевалуацији, изради плана професионалног развоја и доказима који могу поткрепити индикаторе у оквиру Стандарда.Првих двадесет директора наставља обуку и треба процес лиценцирања да заврши до краја лета. Након стицања лиценце кренуло би се са обуком у којој свако из прве групе директора треба да процес обуке и самоевлуације прође са по десет директора. Основни циљ је да свих 2000 директора школа у Србији и оних који имају таквих аспирација, прођу обуку и вредновање на основу стандарда.

Поступак лиценцирања:

Самовредновање

Израда плана развоја директора

Извештај о професионалном развоју

Екстерно оцењивање

За сваки стандард неопходно је навести најмање два доказе (евиденцију да директор то стварно практикује). Процена екстерног оцењивача о испуњености услова – да ли директор испуњава све стандарде.

Евиденција: извештај о развоју, школска документација, потврда о похађаним обукама, писани коментари наставника, родитеља, ученика, представника локалне самоуправе, фотографије, видео материјал, извештаји инспекције...

Министар просвете прописаће програм обуке у складу са Стандардима компетенција директора програм испита, начин и поступак полагања испита.

Роберт Џунић

 

                                                                        ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ

 

Предмет: ПРЕДНОСТИ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА

Након 19 година примене старих прописа Србија ће добити Стратегију развоја образовања и нове законе о предшколском, основном, средњем, високом и образовању одраслих.

У Нацрту Закона о средњем образовању препозната је појачана васпитна улога школе, као и укључивање других актера (родитеља, локалне самоуправе, организација) у живот школе. Разрађене су норме које се односе на развојни план школе, као и школски програм, а које треба да подрже унапређивање квалитета наставе и учења. Препозната је потреба да се појача превенција када је у питању насиље, алкохолизам, наркоманија, малолетничка деликвенција, али и обавеза школе да се повеже са другим у циљу решавања уочених проблема.

Постојање наставе у две или три смене као сада је неодрживо. Ако се настава организује у једној смени, а ваннаставне и друге активности након тога, онда су деца добро организована. Увођење једносменске наставе је најбоља борба против дроге и насиља, а најбољи ефекти се виде у безбедности ученика.

Још једна сугестија која је узета у разматрање а тиче се увођења изборних предмета у гимназије. Зашто не би могао неко ко воли математику да узме за предмет и филозофију, то је пракса свуда у свету.

Огромне су предности једносменског рада и у уштеди енергије: дрва (гас, метан или централно грејање), електрична енергија, вода, топла вода, ..., мањи су трошкови средстава за одржавање хигијене. На овај начин повећава се квалитет услова рада у школама (зграда/е, сала, двориште, инфраструктура: струја, вода, грејање, мокри чворови, намештај, опрема, дидактичка средства).

 Једносменски рад доприноси развоју школе као институције. До изражаја долази школска клима (међусобни односи унутар школе, сарадња међу колегама наставницима, сарадња са ученицима и родитељима, сарадња школе са локалном заједницом).

 Кренути у школу у осам сати ујутро и завршити последњи час у два, у времену када се деца и родитељи не виђају, највећа је предност.

 

У Ивањици                                                                         

26.03.2012. године   

                                                                 директор Гимназије
мр Душко Парезановић

                                                                                        _________________________