Извештај са VI стручног скупа у организацији УО“ДДШС“

Златибор, хотел „Чигота“ од 23. до 25. марта 2017. године

Овом стручном скупу присуствовало је 155 директора вртића, основних и средњих школа из Србије, не рачунајући предаваче и госте скупа. Ово је била прилика да се чланови  Друштва још једном упознају директно са активностима УО“ДДШС“  у периоду од децембра  2016. до краја марта 2017, кроз извештаје  председника Скупштине и председника Управног одбора на самом почетку скупа. Такође, другог дана рада скупа чланови УО и чланови „ДДШС“  су обавестили све присутне  о актуелним питањима  у којима је „ДДШС“  ангажовано. Ту се пре свега мисли на рад Комисије за лиценце за директоре, о чему је говорио члан те комисије у име „ДДШС“, професор Милош Бјелановић, члан УО. Члан „ДДШС“, професор Владан Ницовић, је обавестио присутне о раду Комисије МПН и ТР за израду концепта опште, стручне и уметничке матуре, а професор Милибор Саковић, члан „ДДШС“  и  члан НПС-а је говорио о раду НПС-а.

О активностима „ДДШС“ у оквиру  израде новог ЗОСОВ-а и предлозима који су дати у нацрту тог предлога новог ЗОСОВ-а говорио је председник УО, професор Иван Ружичић.

Сви присутни на скупу су имали прилику да усмено или писмено доставе своја  питања и предлоге за  помоћнике Министра просвете који су  другог дана рада скупа  најавили да ће на сва  та питања одговарати трећег  дана рада скупа.

У оквиру тема скупа, првог и другог дана  имали смо прилику да се упознамо са занимљивим излагањима предавача са Економског факултета у Београду, са Дефектолошког факултета у Београду и Универзитета Сингидунум из Београда. Значајан утисак је оставило и упознавање учесника скупа са активностима  YUTE, са којом „ДДШС“ има успешну сарадњу.

Посебан печат на овом стручном скупу оставили су помоћница Министра просвете за предшколско и основно образовање Весна Недељковић, помоћник МП за средње образовање Александар Пајић и помоћник МП за инспекцијски надзор Богољуб Лазаревић. Они су одговарали на питања директора школа  и вртића која се односе на тзв.  cenus, на мрежу школа, Закон о платама у јавном сектору, Правилник о екскурзијама и примени Закона о јавним набавкама за тзв. родитељска средства која  су на рачунима школа, о малој матури, радно-правном статусу запослених, о плановима уписа у средње школе и актуелним активностима нашег Министарства.  У том смислу, присуство помоћника Министра просвете на овом скупу је било од великог значаја за све и надамо се да је било и обострано корисно, с обзиром на сталну потребу да  се оствари што боља комуникација између МПНи ТР и школа.

 Учесници скупа су предлагали да овакви стручни скупови и у овој форми, постану традиционални и да се и даље одржавају у ово време( трећа недеља марта) и на истом месту, да би их директори школа и вртића  планирали унапред и предвидели у својим радним обавезама. На УО“ДДШС“  је  да и даље прати актуелне потребе директора школа и вртића, ангажује предаваче и изабере теме које ће унапређивати рад директора, а самим тим и наших  школа и вртића.

14. април 2017. године

Управни одбор „ДДШС“