ПРИСТУПНИЦА

 ЗА ЧЛАНСТВО У

 У.Г.“ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“

 

         1.                                                                       ,                                                                 

                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                                       (ДАТУМ  РОЂЕЊА)

         2.                                                                                                                                         

                                                                                         (УСТАНОВА)

                 
                                                                                                                                    

                                                                 (,ДУЖНОСТ КОЈУ ОБАВЉА, ЗАНИМАЊЕ)

 

          3.                                                                                                                                         

                                             (АДРЕСА УСТАНОВЕ, ТЕЛ. НА ПОСЛУ И МОБИЛНИ, ФАКС…)

 

         4.E-MAIL.                                                                                                                           

     

         5. У                                        ,                                ,                                                           

                                                                   (ДАТУМ)                              (СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС)

                 
Према одлуци У.О. Друштва, чланарина за школе које имају само једног члана је 2000,00 дин. на годишњем нивоу. Уплата се врши на име школе која има чланове у Друштву на текући рачун код Halk банке бр. 155-16747-15.

 
На основу одлуке Друге редовне Скупштине Друштва, може се вршити и уплата чланарине 0,5% од нето зараде.

 
Чланарина се уплаћује за чланове из одређене образовне установе, а приступање Друштву је искључиво појединачно на основу потписа и података са ове приступнице.

 
Молимо вас да потписане приступнице пошаљете  Дејану Недићу на број факса 011/644-85-41.

 

               У Београду,октобар 2019.

                                                У.О. ДДШС