Обавештење за IX стручни скуп на Тари од 18.до20.новембра 2020.године

Поштоване колегинице и колеге,

Као што је најављено у обавештењу од 26.марта 2020, УО ДДШС је донео одлуку да се IX стручни скуп који је требао да се одржи на Тари у хотелу „Оморика“ од 18. до 20. марта 2020, помера са истим програмом и у истом хотелу за период од 18. до 20. новембра 2020. године. На V седници УО која је одржана 15. октобра о.г. у Новом Пазару та одлука је потврђена, с тим што ће програм скупа бити реализован тако да ће сви учесници скупа бити подељени у више мањих група, а предавачи ће исти програм излагати свим групама. Сви учесници скупа ће се придржавати мера за сузбијање вируса COVID-19, а подела група и програм скупа ће бити усаглашен са обавезним мерама заштите.

Такође, с обзиром на број пријављених учесника, УО је предложио техничком организатору, ТА“Rubicon travel“ из Београда да не прима нове пријаве и да ово обавештење поред оглашавања на сајту Друштва, технички организатор проследи свим пријављеним члановима ДДШС за овај стручни скуп.

Управни одбор је донео овакву одлуку руковођен и високим професионалним нивоом који су директори образовно-васпитних установа показали у пракси у току организације рада у својим установама у школској 2020/21. години и зато смо сигурни да и овај скуп може бити одржан и у овим отежаним условима и да ће сви учесници имати висок ниво одговорности, који су показали у свом свакодневном раду.

Свима вама желимо успех у раду и добро здравље.

У Београду, 19.октобар2020.

Председник Скупштине ДДШС

Дејан Недић, професор

                                                                                         Председник УО ДДШС

                                                      Иван Ружичић, професор