Закључци са седнице УО “Друштва директора школа Србије“ која је одржана 13. августа 2020. године у Чачку

            У оквиру друге тачке дневног реда разматрана је организација рада школа од 1. септембра 2020. године, на основу Упутства Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 11.8. 2020. године, а које су школе добиле 12. и 13. августа 2020. године. После исцрпне анализе и дискусије донети су следећи закључци:

  1.       Управни одбор „ДДШС“ подржава напоре Министарства просвете науке и технолошког развоја да се настава бар делимично врати у школе и остварује непосредно да би школа могла да испуњава свој образовни, васпитни и социјални смисао. Веома је добро што су упутства за организовање наставе стигла на време и што су флексибилна, што школама оставља могућност да све своје особености искористе као предност у примени модела и организације наставе;
  2.      Управни одбор препоручује директорима образовно- васпитних установа да им у организацији наставе за нову школску годину, пре свега приоритет буде безбедност ученика, запослених и свих који су сарадници школа. У том смислу, организацију рада треба прилагодити примени према упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених;
  3.      Управни одбор позива све директоре образовно-васпитних установа да своје примере из праксе доставе на мејл „ДДШС“ да би они постали својина свих и олакшали организацију наставе у новонасталим условима. У том смислу, посебно указујемо на проблем организације наставе у основним школама са дневним боравком где ће требати сарадња и разумевање свих запослених да се омогући настава у групи до 15 ученика нижих разреда, а истовремено и активност са другом групом ученика истог одељења који нису на непосредној настави. Такође, морају се изнаћи решења на нивоу школа да ученици који су на непосредној настави и они из истог одељења који тада нису на настави имају подједнак квалитет приступа наставним јединицима и темама, а да то не оптерети сувишно наставнике. Предлажемо да се, посебно у средњим школама користе ресурси самих ученика и да они међусобно помажу једни другима уз стручну подршку наставника. Иначе, то је пракса и у редовним условима када ученик из неког разлога не може да буде на настави у одређеном периоду.

Подсећамо директоре школа да ће настава у новој школској години бити комбинована у свим моделима, у смислу да ће ученици имати наставу у школи и наставу на даљину и такав модел се може правити и на нивоу разреда и на нивоу одељења. Посебно, комбинација на нивоу одељења омогућава да се број часова непосредне наставе у школи смањи, чиме се отвара простор да више група ученика има наставу у школу, тј. да школе раде у току дана у више смена, са мањим бројем часова од иначе уобичајених. У ситуацији, када часови трају 30 минута то отвара нове могућности организације рада школа, а да у школама у исто време буде присутан мањи број ученика и наставника. Ово је битно због поштовања основних правила безбедности у условима пандемије у којима се налазимо.

Саветујемо свим директорима образовно-васпитних установа да остваре добру сарадњу са локалним самоуправама и родитељима по свим питањима која су им важна за организацију рада школе, а ако буде евентуалних проблема да обавесте УО „ДДШС“ који ће предузети своје активности да се проблеми такве природе реше, јер задатак који сада решавамо је приоритет читавог друштва и веома битан за даљи опстанак образовно-васпитног система и самих школа и он не сме да зависи од воље појединаца.

                                                            Управни одбор „ДДШС“