ПРИСТУПНИЦА

ЗА ЧЛАНСТВО У

У.Г.“ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“

 

________________________________________________,                                                                 

                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                               (ДАТУМ РОЂЕЊА)

________________________________________________________________________________

                           (УСТАНОВА)

                                                                                                                                                     

      (,ДУЖНОСТ КОЈУ ОБАВЉА, ЗАНИМАЊЕ)

_____________________________________________________________________________ 

                                            (АДРЕСА УСТАНОВЕ, ТЕЛ. НА ПОСЛУ И МОБИЛНИ, ФАКС…)

 

         4.E-MAIL.                                                                                                                           

 

        У ,                                ,                                                           _______________________________________

                                                                  (ДАТУМ)                               (СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС)

                       

На основу Одлуке VII редовне Скупштине Друштва а у складу са чланом 14. Статута „ДДШС“, чланарина за предшколске установе, школе и друге установе које се баве образовањем од 1.1.2020. плаћа се у износу од 0,3% нето месечно од плате члана „ДДШС“. Уплата се врши на текући рачун код Halk банке бр. 155-16747-15,   шифра обуставе у Управи за трезор је 085301.

 

Приступање Друштву је искључиво појединачно на основу потписа и података са ове приступнице.

Молимо вас да потписане приступнице пошаљете на mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

               У Чачку, jануар 2020.                                                     У.О. ДДШС