ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ „ДДШС“ ДИРЕКТОРЕ ГИМНАЗИЈА

            На предлог неколико чланова „ДДШС“ из реда директора гимназија у среду, 10. јула 2019. године, председник Скупштине и председник Управног одбора „ДДШС“ су затражили пријем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са питањем организације и реализације наставе нових изборних предмета у првом и другом разреду гимназије. Састанак је одмах заказан за понедељак, 15. јул 2019. године и делегацију „ДДШС“ су чинили: Милош Бјелановић, члан Управног одбора и директор земунске гимназије, Александар Андрејић, директор Прве београдске гимназије, Раде Зејак, директор Шесте београдске гимназије и Иван Ружичић, председник Управног одбора и директор Гимназије у Чачку. У име МПНТР састанку су присуствовали: Марија Крнета, Милош Благојевић и Драган Маринчић.

            Најпре је указано да постоји нејасноћа са званичним наставним планом и програмом који ће се примењивати у првом и другом разреду гимназије, с обзиром да су се појављивале верзије радних материјала које је ЗУОВ припремао за НПС и то је стварало недоумице и тешкоће школама у припремама за организацију рада за наредну школску годину. Од стране МПНТР је истакнуто да је комплетан наставни план и програм за све четири године гимназије урађен и да ће тај документ од преко 800 страна бити званично објављен у неколико наредних дана. Ту ће тачно бити наведено који предмети ће имати вежбе и с обзиром да је паран број тих предмета школе треба да у распореду часова повежу по два предмета како им то најбоље одговара.

            Наглашено је да подела предмета на групе треба да допринесе унапређењу квалитета рада и да је то основна намера предлога.

            Делегација „ДДШС“ је указала да је неопходно на нивоу Србије и свих Школских управа уједначити ЦЕНУС и да по том питању мора бити исти приступ свим школама, да се не би дешавало да се у једној Школској управи признаје неко право на финансирање које не може да се оствари у другој Школској управи.

            Што се тиче модела организације пројектне наставе у новим изборним предметима у првом и другом разреду, с обзиром да седми час постаје обавезан и да је прва година примене нових изборних предмета показала да је врло тешко у распореду часова пронаћи место за час одељењског старешине, час допунске, додатне наставе и секције, предложено је да се предвиде часови пројектне наставе који би везано трајали два или три часа и били ван распореда часова. Ово се посебно односи на гимназије које имају више од четири одељења у једном разреду и раде у две смене.

            Питање уџбеника је посебно разматрано и од стране МПНТР је наглашено да су уџбеници у припреми и изради и да ће се они појављивати у складу са процедуром која је за то законски предвиђена.

            На састанку су детаљно анализирани сви аспекти нових реформских корака који се примењују у Гимназијама, као и реализација наставе у новим ИТ одељењима.

            Обострано је закључено да су овакви контакти веома важни и да треба чешће да се одржавају с обзиром на улогу коју директори гимназија имају у примени нових измена које су почеле да се реализују у гимназијама.

 

У Београду, 16. јула 2019.године

Председник Управног одбора „ДДШС“

 ___________________

Иван Ружичић,проф.