ПРИСТУПНИЦА

 ЗА ЧЛАНСТВО У

 У.Г.“ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ“

 

         1.                                                                       ,                                                                 

                                         (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                    (ДАТУМ  РОЂЕЊА)

         2.                                                                                                                                         

                                                                                         (УСТАНОВА)

                 
                                                                                                                                    

                                                                 (,ДУЖНОСТ КОЈУ ОБАВЉА, ЗАНИМАЊЕ)

 

          3.                                                                                                                                         

                                             (АДРЕСА УСТАНОВЕ, ТЕЛ. НА ПОСЛУ И МОБИЛНИ, ФАКС…)

 

         4.E-MAIL.                                                                                                                           

     

         5. У                                        ,                                ,                                                           

                                                                   (ДАТУМ)                              (СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС)

                 
Према одлуци У.О. Друштва, чланарина за предшколске установе, школе и друге установе које се баве образовањем, је 2000,00 дин. на годишњем нивоу. Уплата се врши  на текући рачун код  Halk банке бр. 155-16747-15.

 
На основу  Одлуке  Друге редовне Скуопштине Друштва, може се вршити и уплата чланарине 0,5% од нето зараде.

 
Чланарина се уплаћује за члана из одређене образовне установе, а приступање Друштву је искључиво појединачно на основу потписа и података са ове приступнице.

 
Молимо вас да потписане приступнице пошаљете на mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

               У Чачку, новембар 2019.                                                      У.О. ДДШС