Поштоване колеге,

 Већ, неколико година на разним скуповима заједница школа или актива директора постављају се питања која су везана за статус и улогу директора школа у нашем образовном систему. Полазећи од тога да то Синдикате не интересује, а Министарство просвете још мање, дошло се до тога да директори школа као важна карика целог система су „ ни на небу ни на земљи“, одговорни за све и свашта, а потпуно незаштићени.

Због свега тога на састанку Актива директора основних и средњих школа Моравичког округа одржаног 14. јула 2009. у Гучи формирана је радна група која је припремила оснивачку Скупштину Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“. Та оснивачка Скупштина је одржана 28. августа 2009. у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку и на њој је присуствовало 40 директора основних и средњих школа из Моравичког округа. Том приликом је усвојен Статут Друштва, донета одлука о оснивању Друштва, изабран Председник Скупштине и седам чланова Управног одбора.Такође је и овлашћен предсеник Управног одбора Друштва да заступа Друштво у поступку регистрације.

 Пошто, Агенција за привредне регистре у Беогреаду, због промене законских прописа није примала пријаве за регистрацију до 20. октобра 2009. овлашћено лице је 28.октобра 2009.предало потребну документацију Агенцији, а она је издала решење о упису у Регистар Удружења грађана „Друштво директора школа Србије“, 23. новембра 2009. године. Седам дана после тога је преузето решење, а затим је урађено све остало што је потребно за даљи рад Друштва до 11. децембра и Друштво је прву седницу Управног одбора одржало 15. децембра 2009.

 

Прва редовна Скупштина У.Г.“ДДШС“ одржана је 19.11.2010.у Чачку и на њој је присуствовало 85. директора основних и средњих школа из 20 градова и општина у Србији. Том приликом је изабран нови председник Скупштине и нови У.О, У.Г.“ДДШС“. Записник са ове Скупштине и имена и адресе чланова У.О. су на сајту ДДШС.

 Иначе, циљеви рада Друштва су, између осталог, залагање за афирмацију нових идеја у просвети и борба за професионални, материјални и стручни статус директора школа у Србији. Седиште Друштва је у Гимназији у Чачку, Жупана Страцимира бр. 1, тел. 032-320 545, председник Управног одбора је директор те школе Иван Ружичић, професор филозофије.

 Уколико сте заинтересовани да се укључите у рад  Друштва можете се јавити некоме од чланова У.О.

 

UDRUŽENJE GRAĐANA

„DRUŠTVO DIREKTORA  ŠKOLA SRBIJE“

Č A Č A K, Župana Stracimira 1

 

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU  2018.GODINE

P R I H O D I

-Višak prihoda prenet iz prethodnog perioda                                     147.161,85

- PRIHOD OD DONACIJA                                                               403.750,00

 

- PRIHOD OD ČLANARINE                                                            536.476,46

       SVEGA PRIHODI:                                                                 1.087.388,31

R A S H O D I

 

- TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                           48.200,00

- POTROŠNI MATERIAL                                                                     20.780,00

- TELEFONSKI TROŠKOVI                                                                  8.839,45

- INTERNET  USLUGE                                                                            4.579,00

- TROŠKOVI  BRUTO ZARADA                                                       246.671,62

- NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽB.PUTOVANJE          

  • · Prevoz na sl. putu u zemlji                                                        128.461,28
  • · Smeštaj na  sl. putu u zemlji                                                        72.710,00
  • · Dnevnice u inostranstvu                                                              17.801,93
  • · Prevoz na sl.putu u inostranstvu                                                  27.771,01
  • · Smestaj na sl.putu u inostranstvu                                                 14.122,86

 

- TROŠKOVI ČLANARINA – ESHA                                                    50.922,30

-  PREMIJE OSIGURANJA                                                                      1.385,00

- KNJIGOVODSTVENE USLUGE                                                         32.000,00

- REPREZENTACIJA                                                                            206.297,50

-  OSTALE USLUGE                                                                               15.050,92                

- NAKNADA APR                                                                                        500,00

- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                                    11.041,29

                                                                               

        SVEGA RASHODI:                                                                     907.134,16      

 

RAZLIKA  ZA PRENOS U NAREDNU GODINU                          180.254,15                                 

 

Обавештење за пријаве за стручни скуп – Златибор 23. - 25. март 2017.

За  уплату смештаја и уплату котизације за VI стручни скуп послати захтев на e-mail агенције  Rubicon travel из Београда:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   или  на телефон: 011-3981-411.

У Чачку, 8.фебруар 2017.

Председник УО“ДДШС“
Иван Ружичић, професор

 

       
   
   

Kralja Milutina 55, 11000 Beograd, Srbija

Tel. 011 / 2688-262, 2682-818,   Fax 011 / 2681-273

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Web www.globustravel.co.rs          

Račun br. 205-112964-17   Licenca OTP 40/ 2010

PIB 100270837       MB 17132300

 
 

 

 


PRIJAVNI LIST

(popunjava pojedinačno svaki učesnik za jednokrevetnu sobu, za dvokrevetnu zajedno)

TRODNEVNI STRUČNI SKUP DRUŠTVA DIREKTORA ŠKOLA SRBIJE

Tara, 21.04. – 23.04.2016. – hotel „Omorika

Ime i prezime : ______________________________________________________

Adresa stanovanja : __________________________________________________

Mobilni telefon : ____________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________________

JMBG i broj pasoša: _________________________________________________

Organizacija : ______________________________________________________

Adresa : ___________________________________________________________

Mesto i pošta : ______________________________________________________

Telefon : __________________________________________________________

PIB : _____________________________________________________________

Soba (zaokružiti)   1/1   1/2

Cena učešća na skupu je : 9.250,00 dinara u dvokrevetnoj ili 11.650,00 dinara po osobi u jednokrevetnoj sobi I kotizacija od 3.500,00 dinara po osobi u hoteluOmorika3* na Tari http://www.hotelitara.mod.gov.rs/sr/hoteli/hotel-omorika .

 

ARANŽMAN OBUHVATA : 2 puna pansiona u hotelu „Omorika“, Tara, kotizaciju za učešće na skupu, svečanu večeru sa bogatim menijem i pićem, radni sastanak sa kafe pauzom,  korišćenje svih hotelskih kapaciteta (bazen, fitness, trim-kabinet), poludnevni izlet za učesnike susreta doMokre Gore, Višegrada i Andrićgradsa ručkom u Višegradskoj Banji, troškove organizacije.

Molimo vas da popunite i pošaljete prijavni list na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u što kraćem vremenskom roku (najkasnije do 01.04.2016.), kako bi vam poslali odgovarajuću Profakturu.

Sve  informacije možete dobiti na brojeve telefona ili e-mail agencije “Globus Travel”, Beograd.

___________________                                                                              ________________________

       Mesto i datum                                                                                                    Pečat i potpis

 

Subcategories